MAASSLUIS | Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, investeert Maassluis de komende jaren miljoenen in nieuwbouw en modernisering van schoolgebouwen in de stad. Dit staat in het onderwijshuisvestingsplan dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Volgens wethouder Fred Voskamp van onderwijs is het belangrijk dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. “Daar hoort zeker een goede school bij”, vindt de wethouder. Het is belangrijk dat er in de stad een gevarieerd aanbod is van onderwijs met een goede spreiding.

Klaar voor de toekomst
Samen met de schoolbesturen is gewerkt aan een huisvestingsplan voor de toekomst. Daarbij is gekeken naar de huidige schoolgebouwen in de stad, maar natuurlijk ook naar de nieuwe wijken. Maassluis groeit en de scholen groeien mee. Voskamp: “Wij moeten daarom nu samen met de schoolbesturen een slag maken naar duurzame toekomstbestendige schoolgebouwen.”

Geld voor nieuwbouw
In nieuwbouwwijk Wilgenrijk wordt een nieuwe school gebouwd. Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen besteden meer aandacht aan bewegingsonderwijs. “Dat is een goede ontwikkeling, maar daar is ruimte voor nodig. Daarom bouwen wij bij de school in Wilgenrijk ook een ruimte voor bewegingsonderwijs.”

Geld voor modernisering
Investeringen zijn noodzakelijk voor uitbreiding van de school Het Balkon. De school heeft vier extra lokalen nodig.

Er zijn niet alleen plannen om scholen te bouwen in nieuwe wijken. Ook voor de Montessorischool zijn er plannen voor nieuwbouw.

“Met deze plannen voor de korte termijn tot 2027 vangen wij de toename van het aantal leerlingen op”, zegt wethouder Voskamp. Met deze plannen tot 2027 is naar schatting een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid.

 


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema