column nr: 223

De afgelopen weken hoor ik weer, net als jullie, dagelijks het woord Zwarte Pietendiscussie vallen. Stel dat je van een andere planeet kwam en vlekkeloos Nederlands zou spreken dan zou je denken dat wij Nederlanders een heel verstandig volkje zijn, dat er hier heel wat gediscussieerd wordt. En ook nog over belangrijke thema’s; cultuur, feesten, identiteit, racisme.   

Omdat je vlekkeloos Nederlands spreekt weet je de definitie van een discussie namelijk: Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een gesprek of andere vorm van communicatie, tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp, waarbij de partijen elkaar van een bepaald standpunt proberen te overtuigen.

Een vorm van bespreking, zoals een gesprek of andere vorm van communicatie. En daar loop je dan als bewoner van een andere planeet volledig op vast. Want je bemerkt al snel dat er een verschil is tussen wat de Zwarte Pietendiscussie wordt genoemd en wat de ‘vorm’ is die daarvoor is gekozen.

Er wordt namelijk helemaal niet gediscussieerd. Er worden standpunten verkondigd, vooral voor de eigen groep, barricades opgeworpen, er wordt gescholden en erger, er worden standpunten ingenomen die almaar verharden.

Zo is een debat een discussie om een stelling te verdedigen of juist te bestrijden en vaak is een debat vooral het laatste. En waar komt dit nou door? Volgens mij begint een discussie of een debat vooral en altijd met luisteren. Niet met zenden. Om een andere partij te overtuigen van jouw standpunt moet je eerst en vooral heel goed op de hoogte zijn van de standpunten van die andere partij. Waarom vindt men wat men vindt. Hoe is men tot die zienswijze gekomen? Welke argumenten gebruikt men om die zienswijze kracht bij te zetten?

Ik heb sterk het gevoel dat aan deze belangrijke randvoorwaarden om tot een volwassen discussie te komen, en dus misschien tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, niet wordt voldaan. Wanneer beide partijen iets meer de moeite zouden nemen om wat beter naar elkaar te luisteren zou dit al een hele stap in de goede richting zijn.


Scholierendebat over duurzaamheid

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Vrijdagcolumnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland| Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!