ROTTERDAM | Het Havenbedrijf Rotterdam wil graag de Nieuwe Waterweg verdiepen, zodat schepen met een grotere diepgang het Botlekgebied kunnen bereiken. Meerdere bedrijven, Deltalinqs en het Havenbedrijf hebben op 1 maart een ‘letter of support’ ondertekend voor de verdieping. De minister van Infrastructuur en Milieu besluit binnenkort over de vergunning.

[ Redactie Maassluis.Nu We hopen dat de gemeente Maassluis snel hierbij aangehaakt raakt, want het zal ongetwijfeld gaan zorgen voor geluidsoverlast en verkeershinder (Veerpont) ]
Nieuwe Waterweg

Voorafgaand aan dit besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De Commissie MER heeft dit rapport beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de milieueffecten – waaronder waterkwaliteit, bodem, geluid en externe veiligheid – goed worden beschreven en een basis vormen voor het meewegen van milieubelangen bij de besluitvorming.

Verzilting
Een probleem in de huidige waterweg is de verzilting van het gebied, het verdiepen van de Nieuwe Waterweg zou hier volgens het rapport kleine effecten aan toe kunnen voegen. In het kader van de verbreding van het Breediep, zou het een optie zijn om gaten aan te brengen in de splitsingsdam die zich bevindt in de Nieuwe Waterweg. Een aanbeveling van de commissie, is om het onderzoek naar de vermindering van het zoute water nog verder uit te werken en daarbij ook rekening te houden met het energieverbruik van eventuele maatregelen.

Letter of support
Inmiddels zijn er diverse ontgrondingsvergunningen en natuurbeschermingsvergunningen ingediend, de letter of support is hier  te lezen.

Bron: Deltalinqs

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. jan
    11 maart 2016 at 15:29

    Moet hiervoor een ‘Hedwige Polder’ onder water worden gezet?