De gemeente geeft inzage tot 24 december

MAASSLUIS | Het college van burgemeester en wethouders heeft 3 november 2015 de concept-woonvisie 2015-2020 vastgesteld.

De concept-woonvisie staat in dit document Concept-woonvisie 2015-2020 ter inzage en er ligt een exemplaar in het publiekscentrum in het stadhuis van Maassluis.

De periode van ter inzage legging duurt van 12 november tot en met 24 december 2015. Na de periode van ter inzage legging wordt de concept-woonvisie aan de hand van de ingediende reacties aldan niet aangepast en door het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Woonbeleid in beweging

Woonbeleid is volop in beweging. Inwoners vragen terecht om meer invloed. Woningcorporaties richten zich op de huishoudens met de smalste beurs. De Woningwet vraagt aan gemeenten om een belangrijker rol te gaan spelen.

Prettig wonen

De Huisvestingswet geeft nieuwe instrumenten om waar nodig voorrang te verlenen. Dat alles om te zorgen dat inwoners van Maassluis, van jong tot oud, arm en rijk prettig kunnen wonen in onze gemeente.

Vernieuwde wetgeving

“Maassluis staat er goed bij maar een stad is nooit af”, zegt wethouder Arnold Keijzer (wonen). “Ik vind het belangrijk dat de inwoners van Maassluis, van jong tot oud, arm en rijk prettig kunnen wonen in onze gemeente. Op basis van recent vernieuwde wetgeving (Woningwet en Huisvestingswet) heeft de gemeente nieuwe instrumenten om dit waar mogelijk te bevorderen. Er is en komt veel in beweging. De gemeente zal ook in het woonbeleid blijven zorgen voor afstemming en beleidsimpulsen. Het is wenselijk de gemeentelijke inzet te kunnen baseren op een heldere woonvisie. Ik ben blij dat de woonvisie in concept daarom nu beschikbaar is.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  21 november 2015 at 20:12

  (ter gelegenheid van een tikfout)

  Concept Woonvisie 2015-2012 Ligt Ter Inzage,
  Maassluis Gaat In De Tijd Terug.
  Geef Mij Maar Het Concept Van Hedentendage,
  Niet Weer Over Coppel,Ezel,Ophaal-brug!