MAASSLUIS | Hedenmorgen zijn de sportverenigingen in Maassluis geinformeerd dor de gemeente in reactie op de brief van de Vereniging Sport en Gemeenten van 31 oktober jl.  Deze brief attendeert de verenigingen op de mogelijkheden om gebruik te maken van de onafhankelijke SBR-check door de ‘branchevereniging voor banden’. De gemeente Maassluis wil hier graag gebruik van maken, temeer daar het RIVM vooralsnog slechts een fractie van de sportvelden in Nederland onderzoekt.

Selectieve SBR test van RIVM

In de media is de afgelopen tijd aandacht geweest voor de risico’s van het gebruik van kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Diverse partijen hebben hun zorgen geuit over de  gezondheidsrisico’s. Voor de gemeente is het signaal van het RIVM, dat er geen sprake was van gezondheidsrisco’s, aanleiding om geen maatregelen te treffen. Het RIVM gaat nu in opdracht van de minister onderzoek uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s. Er wordt in de komende week en begin volgende week onderzoek uitgevoerd door middel van bemonstering van 100 sportvelden in Nederland. Welke velden in welke gemeenten onderzocht worden, wordt pas 1 dag voor de uitvoering van het onderzoek op dat veld bekend gemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek moeten eind 2016 gereed zijn. De gemeente wacht deze uitkomsten af.

SBR check via branche vereniging mogelijk

De branchevereniging voor banden stelt gebruikers van sportvelden in staat om een zogenaamde SBR-check te laten uitvoeren. Via onafhankelijk onderzoek wordt dan getest op het gehalte PAK’s in het granulaat. Dit geeft aan veldeigenaren de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun specifieke situatie. Het RIVM is op de hoogte van dit onderzoek en de manier van onderzoek is op elkaar afgestemd. De gemeente wil de velden laten onderzoeken en rekenen op medewerking om zo goed mogelijk de situatie in beeld te krijgen. Hierbij wil men naast de eigen velden ook die velden meenemen die eventueel in eigendom zijn. De verenigingen kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Op de website van de Vereniging Sport en Gemeente (Sportengemeenten.nl) kunt u diverse informatie vinden.

 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien