MAASSLUIS | Het OMT heeft dinsdagavond nieuwe regelgeving bekend gemaakt, waarmee meer ruimte moet ontstaan voor het ‘samen’ zijn. 

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Premier Ruttte benadrukte de gezamenlijke verantwoordelijkheid: “Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni 2020 kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.”

Voor iedereen geldt onverminderd:

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
  • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Lees over de aangekondigde aanpassingen van de maatregelen vanaf 1 juni op de website van de Rijksoverheid.

De regels per 1 juni

Basisregels

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt