Corona: Eerste geval in Maassluis

De inwoner is in thuisisolatie geplaatst.