MAASSLUIS | De Culturele Raad Maassluis heeft in de afgelopen periode kennis genomen van ideeën om aan de westzijde van Maassluis een nieuw sportpark re realiseren (het plan van de heren Maliepaard en Gudde). De CRM heeft begrepen dat het college een haalbaarheidsstudie wil gaan (laten) uitvoeren.

De CRM heeft de positie van het muziekgebouw tijdens overleggen met de portefeuillehouder mevrouw C. Bronsveld twee keer onder haar aandacht gebracht. Nu de haalbaarheid van het nieuwe sportpark onderzocht gaat worden wil de CRM u met klem wijzen op de positie van het Muziekgebouw aan de Albert Schweizerdreef.

Het is voor Maassluis een uniek gebouw waar naast de vaste bewoners (muziekvereniging “Kunst Na Arbeid”, “Het Wapen van Maassluis / Furietoeters”, “De Kleyne Band” en het “Seniorenorkest”) ook aantal andere culturele gebruikers een goed onderkomen hebben weten te vinden (koren, bandjes e.d.).

De CRM gaat er vanuit dat ook de toekomst van deze gebruikers zorgvuldig wordt meegenomen in welk toekomstig scenario-onderzoek dan ook.


 

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    10 oktober 2018 at 09:19

    “Muziekgebouw Blijft Voor Ons Allemaal,
    Of Het Nou Instrumentaal Is Of Vocaal!”