samenwerken en verbinden

De CULTURELE RAAD MAASSLUIS is op zoek naar nieuwe (jonge) leden (m/v)

De CRM is een enthousiaste groep van ongeveer tien vrijwilligers benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Gevraagd en ongevraagd worden dit College en de leden van de gemeenteraad geadviseerd op het beleidsterrein kunst en cultuur. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld geadviseerd over de gemeentelijke cultuurvisie.

Daarnaast wil de CRM als aanjager en verbinder optreden om mensen bij elkaar te brengen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Ook organiseert of initieert de CRM culturele activiteiten, waaronder de Open Monumentendag en de Week van de Cultuur. Ook het Cultureel Café, de Culturele Prijs Maassluis en de programmering van het Douanehuisje zijn activiteiten van de CRM.

Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met het culturele leven in Maassluis.

Wat verder specifiek wordt gevraagd, valt te lezen in de beschrijving van profiel en taken, die kan worden gevonden op de website van de CRM www.crmmaassluis.nl.

Voor deze werkzaamheden is een kleine jaarlijkse vergoeding beschikbaar.

Met name worden jongere kandidaten gezocht.

Hebt u verder nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter Marcel van Raaij, 010-5915385, m.raaij@crmmaassluis.nl, of de secretaris Gert Rikhof, 010-5903919, secretaris@crmmaassluis.nl.

Geïnteresseerden wordt verzocht een sollicitatiebrief met curriculum vitae te zenden aan:

Culturele Raad Maassluis
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer

2 Reacties

  1. Ronald van Santvliet
    30 januari 2016 at 20:12

    Waarvoor staat jong tussen haakjes? Bedoeld als….zowel voor jonge als oudere……of beide?

  2. Ronald van Santvliet
    30 januari 2016 at 20:10

    Wat is jong ? Wat wordt bedoeld met “jong” Leeftijd….gevoel…gedrag…uiterlijk…..?