© PR - De CU fractie heeft in het kader van artikel 51 aan B&W vragen gesteld over de afname van het aantal aangiften

Uit de criminaliteitscijfers over de jaren 2009-2013 van de politie Regio Rotterdam Rijnmond blijkt een duidelijke vermindering van het aantal aangiften over de periode 2012-2013. In 2012 is in Maassluis de balie op het politiebureau gesloten.

De CU fractie vraagt aan B&W of zij het ermee eens zijn dat wanneer mensen hun verhaal niet meer kunnen doen dit van invloed is op het wel of niet doen van aangifte?

B&W reageert als volgt:

Het klopt dat in de jaren 2012 en 2013 het aantal geregistreerde misdrijven in Maassluis duidelijk verminderd is. Deze daling doet zich in de hele regio voor, dus ook in gemeenten met politiebureaus met publiekstijden. Niet alleen de geregistreerde misdrijven dalen, ook het zelf gerapporteerde slachtofferschap daalt. Dit betekent dat burgers o.i. zelf aangeven minder vaak slachtoffer te worden van een misdrijf en dus minder vaak aangifte doen.

Recentelijk is de Regionale Veiligheidsrapportage uitgebracht. De rapportage schetst een beeld van de veiligheidssituatie per gemeente dat door de gebruikte methodiek onderling vergelijkbaar is. Hieruit blijkt o.a. dat in de andere Waterweggemeenten per 1000 inwoners fors meer misdrijven gepleegd worden dan in Maassluis. Ook in vergelijking met gemeenten van gelijke omvang (Gorinchem en Papendrecht) blijkt niet dat de criminaliteit in de gemeente Maassluis structureel hoger is dan in deze gemeenten.

De CU fractie vraagt ook of B&W bereid is een onderzoek te doen hoe het komt dat in de periode 2012-2013 het aantal aangiften is afgenomen, terwijl juist de criminaliteit en het aantal inbraken in Maassluis hoog blijft.

B&W staan op het standpunt geen onderzoek te doen:

Het regionale beeld is dat aangiftecijfers en criminaliteitscijfers afnemen, zo ook in Maassluis. Er is en blijft zorg over het aantal woninginbraken. Dit heeft de onverdeelde aandacht. Ook in de zomermaanden wordt integraal inzet gepleegd met als doel het aantal woninginbraken te doen afnemen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. 11 augustus 2014 at 09:31

  Aantal verdachten daalt in Maassluis,wat een onzin,je kan alleen maar aangifte doen voor een beeldscherm nadat je dagen moet wachten voor je aan de beurt bent,zo haal je de motivatie wel weg! Het speeld onze zwakke bestuurders weer aardig in de kaart! Het enige wat nog ontbreekt is de foto van onze Burgemeester bij dit bericht !

 2. rajaqua
  29 juli 2014 at 11:39

  Dat er minder aangiften zijn betekent niet dat er minder criminaliteit is. CU heeft wel degelijk een punt. Mensen voelen zich niet serieus genomen. Heeft toch geen zin, buurvrouw auto gestolen, politie kan em niet vinden in Maassluis, schoonzoon wel, daarom minder aangiften denk ik en als je dan ook nog naar Vlaardingen moet denken velen laat maar…

 3. rajaqua
  29 juli 2014 at 11:27

  Als er minder aangiften zijn betekent dat nog niet dat er minder misdaad is. Ik ben bang dat de CU wel degelijk een punt heeft.
  Maar de grootste oorzaak denk ik is dat de burger zich niet serieus genomen voelt, zelf ook meegemaakt dat zelfs toen het bureau nog open was een agent zei, mijn collega komt zo bij u, maar die zei , ik ben nog even bezig en dan is het 5 uur….ik heb geen aangifte meer gedaan, auto gestolen van de buurvrouw, politie kan hem niet vinden, de schoonzoon wel….in Maassluis,