MAASSLUIS | De Culturele Raad Maassluis is een inventarisatie gestart om de consequentie van de coronacrisis in de culturele sector in kaart te brengen.

Veel instanties/personen hebben al gereageerd maar nog niet allemaal.

Vandaar de oproep om alsnog te reageren.

De Culturele Raad gebruikt de resultaten tevens om haar adressenbestand te actualiseren.

De inzendingstermijn is om deze redenen verruimd. De reacties worden uiterlijk 28 mei a.s. verwacht.

De CRM maakt een samenvatting van de bevindingen, die zo spoedig mogelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad wordt gestuurd.

De vragen zijn opgenomen in een formulier dat van de CRM-website kan worden gedownload (www.crmmaassluis.nl)

of direct: Vragenlijst

Daarom het verzoek op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk 10 mei, te reageren et uw antwoorden in bijlage via e-mail naar gertrikhof@gmail.com

De CRM maakt een samenvatting van de bevindingen, die in een brief zo spoedig mogelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad wordt gestuurd.


 

Jan Buijsse

Jan Buijsse

PR voor Museum Maassluis / PR voor Culturele Raad Maassluis (2014 t/m 2020) / PR voor Schermvereniging Trefpunt / Incidentele verslaglegging. / Zonnebloem Maassluis | en meer