MAASSLUIS | Wijkteam VraagRaak biedt vanaf dinsdag 24 maart 2020 een cursus voor ouders met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS).

ASS is een storing in de informatieverwerking in de hersenen. Dit begint vaak al op jonge leeftijd en heeft veel gevolgen, zowel voor het kind als voor zijn omgeving. Kinderen met ASS denken op een andere manier. En dat heeft invloed op hun gedrag. ASS kent verschillende vormen: (klassiek) autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Cursusinhoud
De cursus is bedoeld voor de ouders van kinderen met bovenstaande aandoeningen. Aan de orde komen vragen als: hoe herkent u ASS, welke storingen treden op in de hersenen en hoe kunt u hier als ouders mee omgaan? De deelnemers maken filmpjes naar aanleiding van de lessen. Deze worden besproken tijdens de cursus.

Cursusdata
Er zijn vier cursusdagen. De cursus start op dinsdag 24 maart 2020 van 9.00 tot 13.00 uur op het stadhuis aan Koningshoek 93.050 (zaal Buys). De overige cursusdagen zijn, ook van 9.00 tot 13.00 uur, bij VraagRaak aan Haydnlaan 3 op woensdag 22 april, vrijdag 5 juni en zaterdag 4 juli 2020.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of u meteen aanmelden? Neem contact op met wijkteam VraagRaak via vraagraak@maassluis.nl. De docenten zijn Marianne van Veen en Marielle Koemans.

Marianne van Veen is bereikbaar via 06-55473491 of m.van.veen@maassluis.nl.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu