MAASSLUIS | Op 26 augustus 2020 heeft D66 op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld aan B&W over schade aan de  Monstersche Sluis en Schansbrug. B&W beantwoordt onderstaand de vragen.

1. Welke afspraken zijn er met het bouwbedrijf van de appartementen op de Noorddijk gemaakt over het stallen van voertuigen en materieel op de Monstersche Sluis?

In het bouwoverleg is aangegeven dat de historische sluis geen hoge belastingen kan verdragen en dat de bouwer hier rekening mee moet houden.

2. Klopt het dat paaltjes aan het begin van de stoep zijn weggehaald, terwijl er bekend is dat de Monstersche Sluis maar een bepaalde belasting aan kan?

De afgelopen jaren is deze zijde van de Hoogstraat altijd open geweest. Er is dus geen paaltje weggehaald voor de bouw. Naar aanleiding van het incident met de dieplader is een betonnen poef geplaatst.

3. Is er sprake van (blijvende) schade aan de Monstersche Sluis door de zware voertuigen die er blijkbaar op hebben gereden ten behoeve van de bouw aan de Noorddijk?

Bestuursleden van de Stichting Monstersche Sluis geven aan nieuwe scheuren te zien in het gewelf van de sluis. Op 9 september heeft een bouwkundige inspectie plaatsgevonden van de sluis, de kademuren en het landhoofd van de Schansbrug. Op basis van dit rapport zal overleg met onze jurist en met de jurist van de Stichting plaatsvinden.

4. Op welke manier gaat het college voorkomen dat er nog (te) zwaar materieel op de Monstersche Sluis wordt gestald?

De bouwer heeft geen vergunning voor het rijden op de Monstersche Sluis en zal deze ook niet krijgen. De bouwer is aangesproken op het incident met de heistelling en heeft beloofd niet meer op de Monstersche Sluis te komen. Handhaving zal hier op toezien. De heistelling is via een andere route afgevoerd.

5. Wordt de schade die is ontstaan aan de Monstersche Sluis hersteld en zo ja, welk bestuurlijk orgaan is daarvoor verantwoordelijk?

De Monstersche Sluis is eigendom van de stichting. Deze stichting zal de beslissing nemen om eventueel tot herstel over te gaan. De gemeente laat de kademuren bouwkundig onderzoeken. Bij dit onderzoek zal ook de Monstersche Sluis meegenomen worden. Over verdere stappen zijn we in overleg met de Stichting Monstersche Sluis.

6.Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er beweging is gekomen in het landhoofd, waardoor de kademuur beschadigd is? Of als dit nog onderzocht wordt, wanneer verwacht u daar de uitkomsten van?

Volgens de bouwer zou op grond van vooraf uitgevoerde grondmechanische berekeningen landhoofd en kademuur stabiel blijven. Hoe er dan toch beweging is ontstaan wordt onderzocht. Wanneer de uitkomsten hiervan beschikbaar zullen zijn is nog niet bekend.

7. Wat zijn de gevolgen van de huidige situatie voor het waterverkeer dat de Schansbrug passeert?

De schade moet nog vastgesteld worden, het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over eventuele overlast die het herstel op zal leveren. Voorlopig kan de Schansbrug gewoon bediend worden; Er zijn tot nu toe geen gevolgen voor het waterverkeer dat de Schansbrug passeert.

8. Wat zijn de gevolgen van de waargenomen schade voor verkeer dat de Monstersche Sluis over de weg of over het water passeert?

Voor vaarverkeer blijft de Monstersche Sluis toegankelijk. Voor fietsers en personenauto’s (bestemmingsverkeer) blijft deze ook toegankelijk. Hierin verandert niets.

9. Het bouwproject is direct aan het water gelegen. Heeft u met de projectontwikkelaar gesproken over aanvoer van materieel over water? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij hebben met de projectontwikkelaar gesproken over aan- en afvoer via het water. De projectontwikkelaar heeft hier niet voor gekozen, o.a. vanwege de beperkte ligtijd ter plaatse (Voor het vaarverkeer is dit een belangrijke doorgang).

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt