© www.maassluis.nu - Blankenburgverbinding

De fractie van D66 heeft op 10 juni 2015 vragen gesteld aan het college van B&W over de Blankenburgverbinding en de gevolgen voor Maassluis. B&W blijkt het met het gestelde in de vijf vragen eens te zijn met D66.

  1. Het is een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het verkeer door de Blankenburgverbinding een toename van het geluidsniveau veroorzaakt.
  1. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die over de verdeling van de compensatiegelden gaat, moet alsnog op bestuurlijk niveau worden aangesproken opdat deze gelden eerlijker worden verdeeld. B&W voegt er nog aan toe dat ze dit standpunt tijdens diverse bestuurlijke overleggen benadrukt. 
  1. Compensatiegelden zouden bv. moeten worden gebruikt voor het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 om de toename van de geluidsoverlast door de tunnel teniet te doen. Nu al wordt geluidsoverlast ervaren langs de A20. 
  1. B&W gaat niet accoord met de compensatievoorstellen in de richting van Maassluis in het kwaliteitsprogramma zoals is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar voegt er aan toe dat het geen stem heeft in de besluitvorming van het gehele programma.
  1. Vanaf 19 december 2014 geldt op de A20 tussen de aansluiting Vlaardingen West en de N213 een maximumsnelheid van 130 km/uur gedurende het hele etmaal. B&W is het met D66 eens dat de effecten daarvan hadden moeten worden meegenomen in het onderzoek voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20. In de situatie met de Blankenburgverbinding zal de maximumsnelheid van 130 km/uur alleen nog gelden op de A20 ten westen van de Blankenburgverbinding. Dit komt omdat de nieuwe Blankenburgverbinding een maximumsnelheid krijgt van 100 km/uur. Ook dit had moeten worden meegenomen in het onderzoek. Het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis is dus nog hoger dan in de rapportage is berekend.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt