MAASSLUIS | Op 05-09-2023 heeft de fractie van D66 op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de studiekosten voor Oekraïense studenten. Per brief beantwoordt B&W die vragen in de gestelde volgorde.


Oekraïners die in het jaar 2022/2023 zijn gestart, ontvingen van de meeste HBO opleidingen en
universiteiten korting op hun collegegeld en andere studiekosten. Niet alleen voor het jaar waarin zij startten, maar tot het einde van hun studie. In het lopende collegejaar 2023/ 2024, geven veel universiteiten en hogescholen die korting niet meer aan Oekraïners. Degenen die in het lopende studiejaar 2023/ 2024 zijn gestart, moeten hetzelfde collegegeld betalen als andere studenten van uiten de EU die uit een crisisgebied komen of die uit vrije keuze hier komen studeren. Het bedraagt €8.000 tot €15.000 per jaar.

De antwoorden:

1. Zijn er Oekraïense vluchtelingen binnen onze gemeente die momenteel een studie aan een hoger of middelbare (beroeps)onderwijsinstelling volgen? En zo ja, hoeveel?

In Maassluis is dit jaar 1 student aan een HBO studie begonnen. Zijn hogeschool geeft ook dit studiejaar korting en blijft dat doen tijdens de gehele studie. In het jaar daarvoor is niemand gestart met een Nederlandse voortgezet onderwijs opleiding.


2.Hoeveel hiervan beginnen dit studiejaar aan hun studie?

Eén, bovengenoemde student.


3.Een verhoogde collegegeldtarief voor Oekraïense vluchtelingen kan een belemmering vormen voor hun toegang tot onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Wat is de financiële impact van dit instellingstarief op Oekraïense vluchtelingen die willen studeren binnen onze gemeente?


In onze gemeente is niemand op wie dit van toepassing is.

4.Verschillende andere gemeentes zoals de gemeente Borne hebben besloten om studenten financieel te helpen door ze een studievergoeding te geven. Dit wordt betaald vanuit de rijksvergoeding voor Oekraïense vluchtelingen. De burgemeester van Borne roept andere gemeenten op om ook een studievergoeding te verstrekken. Is het college op de hoogte van deze oproep?

Wij zijn inmiddels op de hoogte van de oproep.

5.Deelt het college de mening van D66 Maassluis dat het aanpassen van het collegegeld voor Oekraïense vluchtelingen slecht is voor hun persoonlijke ontwikkeling?

Voor studenten die geen andere middelen hebben dan het leefgeld dat zij ontvangen, geen reserves hebben of niet genoeg verdienen om het te collegegeld te betalen, of geen online studie kunnen volgen in Oekraïne, begrijpen wij dat dit een belemmering is.

6.Is het college van plan om een soortgelijke studievergoeding als de gemeente Borne in te richten? En zo ja, hoe ziet deze er uit?

De vraag heeft zich in het lopende studiejaar niet voorgedaan in Maassluis. Mogelijk wel in 2024/2025. De praktijk zal dat in het voorjaar van 2024 uitwijzen. De oorlog duurt voort. Niemand weet hoe lang die nog duurt en of kan voorzien hoe lang de opvang in Nederland noodzakelijk is.
De Rijksbekostigingsregeling voor de kosten die onze gemeente maakt voor opvang van Oekraïners — onder andere voor huisvesting, leefgelduitkering, ondersteuning, onderwijs en begeleiding – wordt periodiek vastgesteld. Vergoeding van studiekosten is daarin niet opgenomen.


De vergoeding voor 2024 is zojuist bekend gemaakt. Die valt 27% lager uit dan voor 2023. De eventuele vergoeding voor de jaren erna is niet bekend. Als Maassluis tekort komt voor dekking van de gedefinieerde taken, kunnen wij extra budget aanvragen. Helaas niet voor studiekosten. Op voorhand kunnen wij niet zeggen of Maassluis voldoende budget overhoudt van de bekostigingsregeling voor opvang van Oekraïners om daarmee volledige studies (4 tot 6 jaar) voor individuele studenten te financieren.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek