Vaccin booster binnen het eerste levensjaar kent iedereen wel

MAASSLUIS | Sommigen inwoners vragen zich waarom één coronavaccinatie niet genoeg is. Een valide tegenvraag is bij welk vaccin is 1 wel genoeg? Veel vaccins vergen in de loop van tijd een herhaling (booster) als het risico reëel aanwezig blijft. Zeker als er sprake is van een sterk muterend virus.

Een vaccinatie bij een bezoek aan het buitenland is vaak ook nodig/wenselijk. zie Vaccinaties per bestemming

Het rijksvaccinatieprogramma.nl geeft het volgende schema bij:

 • Difterie: 5x
 • Kinkhoest: 4x
 • Tetanus: 5x
 • Polio: 5x
 • Hib: 3x
 • Hepatitus B: 3x
 • Pneumococcen: 3x
 • Meningococcen: 2x
 • HPV: 2x
 • Bof: 2x
 • Mazelen: 2x
 • Rode Hond: 2x

Zie details voor de frequentie per vaccinatie:

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema