MAASSLUIS | DCMR Milieudienst Rijnmond voert vanaf 1 januari 2020 voor de gemeente Maassluis de asbesttaken uit. Een inwoner van Maassluis ontvangt niet meer van de gemeente maar van de DCMR een brief of hij/zij asbesthoudende materialen mag (laten) verwijderen. Ook neemt de DCMR het toezicht over op het verwijderen van asbest door bedrijven.

Gemeente Maassluis volgt hiermee het beleid van de rijksoverheid. Daarin staat dat de gemeentelijke asbesttaken moeten worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten. DCMR Milieudienst Rijnmond is de omgevingsdienst van regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee.

In elke gemeente moet vooraf het verwijderen van asbest worden gemeld via www.omgevingsloket.nl.  Dat was zo en blijft zo. In de gemeente Maassluis krijgt de melder nu reactie hierop van de DCMR, in de andere Rijnmond-gemeenten blijft dat, totdat de taken zijn overgedragen, de gemeente.

Woont u in Maassluis en wilt u asbest (laten) verwijderen, kijk dan op www.maassluis.nl/asbest

Hier staat ook hoe asbest te herkennen, wat u wel en wat niet zelf mag verwijderen en hoe u dat veilig doet.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt