De gemelde benzeenverhogingen van zondag 24, maandag 25 en dinsdag 26 januari zijn veroorzaakt door een storing in de meetapparatuur. De gecorrigeerde weergave laat zien dat er geen hoge benzeen-uitstoot was op die dagen.

Gecorrigeerde waarden:

C:UsersMKFAppDataLocalTemp49XPgrpwisebenzeen26-1-2015inc

De hoge blauwe pieken rechts op 24-26 januari 2016 berusten op een meetfout. De bruine lijn eronder geeft de gecorrigeerde waarden weer. Bron: DCMR

De DCMR betreurt dat de dienst onnodig melding deed van verhogingen, te meer omdat dit mogelijk onrust heeft veroorzaakt. De milieudienst is alert op benzeen-emissies, omdat voor deze stof een minimalisatieplicht geldt voor bedrijven: zo min mogelijk uitstoot.

De DCMR gaat alle meetpunten van benzeen controleren om dergelijke storingen te voorkomen of tijdig te signaleren.

Op het luchtmeetnet is overigens te zien dat er op donderdag 21 januari, toen de stankcode van kracht was, ook een verhoging was van benzeen-emissies. Deze waarde is wel correct geregistreerd. Er werd toen geen bron gevonden.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu