MAASSLUIS | Aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat/Merellaan, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. De gemeenteraad heeft dinsdag 13 oktober 2020 al het woonprogramma voor de oude schoollocatie in het gebied Spechtstraat-IJsvogelstraat-Merellaan vastgesteld.

Er komen 22 sociale huurappartementen en 16 grondgebonden koopwoningen. De Kunst en Cultuur Academie (KCA) is nog niet verhuisd. In de loop van 2022 wordt meer bekend over de verhuizing naar de Koningshof. Na de verhuizing kan de sloop van het huidige gebouw van start gaan.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben meegedacht bij het maken van het plan, zodat dit past in de buurt. Daarbij was een van de uitgangspunten dat er ook plek is voor mensen die met het huidige tekort aan woningen minder aan zet komen, zoals senioren en starters. De variëteit aan woningen geeft ook deze woningzoekenden de ruimte. Daarnaast was duurzaamheid een belangrijke voorwaarde die wordt meegenomen bij de uitvoering van het plan.

Status sinds eind 2021

Samen met woningcorporatie Maasdelta werkt de gemeente aan de verdere voorbereidingen voor het bouwproject, onder meer voor de selectie van de aannemer. De uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Maasdelta en bouwer wordt vervolgens aan het college van B en W voorgelegd. Wanneer daadwerkelijk gestart kan worden met het bouwrijp maken en het bouwen van de woningen is nog niet bekend. De geselecteerde aannemer informeert u daarover als hier meer over bekend is.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen

1 Reactie