MAASSLUIS | Omdat er veel vragen zijn inzake berichtgeving over, en publicatie van de diverse procedures is deze informatie bij elkaar gezocht en op de website van de Hoekse Lijn geplaatst. Betreffende informatie kunt u vinden op http://hoekselijn.mrdh.nl/inspraak onder het kopje “Bewoners” en vervolgens “Inspraak”.

Er lijkt geen standaard te bestaan voor dit soort publicaties dus wat bijvoorbeeld bij de ene gemeente onder toelichting staat, staat bij een ander gemeente onder vaststellingsbesluit oid.

Lopende bestemmingsplanprocedure Rotterdam HvH Spoorverlenging

  • Aanpassingen vanaf station Hoek van Holland Haven tot aan Hoek van Holland Strand
  • Zienswijzen burgers, instanties
  • Adviescommisie mer en gebiedscommissie
  • Input voor Nota van beantwoording
  • Aanvullende verkenningen en onderzoeken Bestemmingsplan Spoorverlenging (inclusief MER, Passende Beoordeling, Nota van beantwoording)
  • September 2016 in college/raad
  • Daarna bestaat nog de mogelijkheid tot beroep

Vastgestelde bestemmingsplannen

Maassluis
Dinsdag 1 december 2015 heeft de gemeenteraad van Maassluis het bestemmingsplan Hoekse Lijn vastgesteld. Maassluis Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoekse Lijn’ en ontwerpMER ‘Hoekse Lijn. Bijbehorende documenten op de site ruimtelijkeplannen.nl: vaststellingsbesluit, regels, toelichting, bijlage, externe verwijzing.

Ook in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn deze vastgesteld.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu