MAASSLUIS | De komende weken staan in het teken van de eerste testen met een metrovoertuig en in september vindt de afbouw van de stations en metro baan plaats. De projectorganisatie wil omwonenden en weggebruikers wijzen op het feit dat in deze testfase de stroom op de bovenleiding komt te staan en dat er met regelmaat een metro over de overwegen wordt geleid. De metrobaan betreden is niet toegestaan en gevaarlijk!

Pré-dynamisch testen
De verwachting is dat de RET op donderdag 17 augustus start met het zogenaamde Pré-dynamisch testen van de Hoekse Lijn. Dit zijn de eerste testen met een metrovoertuig dat met lage snelheid over het nieuwe traject van de Hoekse Lijn rijdt.

Vooruitlopend hierop is het metrovoertuig zondag 13 augustus, getrokken door een diesellocomotief, naar metro station Steendijkpolder gebracht.

Bij het passeren van de overwegen zet de projectorganisatie verkeersregelaars in, omdat in deze testfase de spoorbomen nog niet werken. Het Pré-dynamische testen is naar verwachting op zondag 10 september afgerond.

De volgende zaken worden getest tijdens het Pré – Dynamisch testen:

  • De interactie tussen spoor/bovenleiding en metrovoertuig.
  • De baanvaksnelheids testen (tot maximaal 40 km/uur).
  • Positie tussen metrovoertuig en perron (Is bijvoorbeeld de perronhoogte goed).

Kortsluitproeven

De komende weken wordt voor de testfase de stroom op de bovenleiding gezet. Als de stroom op de bovenleiding staat, gaat men zogeheten kortsluitproeven uit voeren. Tijdens de kortsluitproef wordt er kortstondig – ongeveer 5 minuten – spanning op de baan gezet. Deze testen worden ‘s nachts uitgevoerd. Op de verkeersovergangen is, op het moment van de kortsluitproef, een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer dat wil passeren even tegen te houden (duur is max. 5 min). Dit in verband met de veiligheid.

Afbouw baan en stations

Als de eerste testen zijn afgerond, volgt in de maand september de afbouw van de metrobaan en de metrostations van de Hoekse Lijn. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het aanleggen van de zogeheten schouwpaden aan beide zijden van het spoor.
  • Het op de definitieve plaats leggen van kabels en leidingen.
  • Verbreding van het talud. Op een aantal locaties op het traject is dit noodzakelijk.
  • Aanbrengen van het gekleurde glas op de stations, ter hoogte van de abri’s.
  • Het afwerken van de verblijfsruimte van de bestuurders op de metrostations.
  • Als laatste werk, worden eind september alle bouwmaterialen opgeruimd.

Als alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kan een begin worden gemaakt met het test – en proefbedrijf dat februari 2018 moet zijn afgerond.

Planning

Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu