MAASSLUIS | De Maassluise Ondernemersvereniging (MOVe) bestaat sinds de oprichting in 2013 eigenlijk uit twee verenigingen; de MOVe to C waar bedrijven lid van zijn die zich hoofdzakelijk op de consumentenmarkt richten en de MOVe to B die zich hoofdzakelijk op de zakelijke markt richten. Naast het feit dat het bestuurlijk niet de beste oplossing bleek te zijn, werd ook de synergie tussen beide verenigingen niet optimaal benut. Ook de indeling “consument” en “zakelijk” blijkt niet te voldoen om onze leden functioneel in te delen omdat vaak sprake blijkt te zijn van overlap, of omdat deze indeling gewoon niet relevant is om interesses aan te geven.

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de twee MOVe’s is besloten er één vereniging van te maken. Onder de noemer Maassluise Ondernemers Verenigd zal de nieuwe organisatie verder gaan en zal een structuur ontwikkeld worden gericht op de interessegebieden van de Maassluise ondernemers. Hierdoor zal voor elke ondernemer uit Maassluis het lidmaatschap meerwaarde hebben. Waar nodig zullen er binnen de vereniging samenwerkingsvormen ontstaan tussen bedrijven met een zelfde ‘bloedgroep’ of interessegebied. Voor projecten of speciale evenementen kunnen dergelijke samenwerkingsvormen tijdelijk in het leven geroepen worden.

De informatieve bijeenkomsten, zoals het Prinsjesdagontbijt, zullen blijven en ook het overleg met de burgemeester en wethouders zal op dezelfde voet doorgaan.
Kortom de MOVe zal de Maassluise ondernemers blijven vertegenwoordigen, maar vanuit een betere structuur en visie.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  17 juni 2016 at 10:49

  ”MOVe Geef(t) Een Beweging!”

 2. Aad Rieken
  17 juni 2016 at 10:19

  ”ONDER nemers……..,
  Wordt BOVEN nemers!