MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt op 16/11 de randvoorwaarden die zij stelt aan de opvang van vluchtelingen.

Document vd gemeente

 

Daar staat:

Randvoorwaarden te stellen aan de opvang van asielzoekers op een schip in Maassluis.

1. De opvang wordt voor maximaal 8 weken aangeboden, te rekenen vanaf de eerste dag dat asielzoekers aan boord komen. (dit wordt in de bestuursovereenkomst vastgelegd met start- en einddatum)
2. Opgevangen worden:
a. Asielzoekers die geregisterd en gescreend zijn door het COA
b. Asielzoekers die na het verblijf op het schip worden opgevangen in een AZC
3. Niet opgevangen worden:
a. Statushouders
b. Alleenstaande minderjarigen (<18 jaar)
c. Kinderen (<12 jaar), dit is eigenbeleid van het COA in verband met de veiligheid op een schip.
4. Het COA zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Instroom is daarbij bepalend. De reden is dat voorkomen moet worden dat aan boord tegenstellingen ontstaan tussen bevolkingsgroepen.
5. Alle kosten voor de opvang worden vergoed door het COA (ook de kosten van hekken,
eventueel aggregaat, afvalverwerking). De kosten voor inzet van bijvoorbeeld van projectleider en ambtenaren zijn voor de gemeente.
6. Het COA doet er alles aan om overlast te voorkomen, door het inzetten van de juiste
middelen zoals bewaking aan boord.
7. Het COA treedt op als er overlast ontstaat;
8. De gemeente communiceert duidelijk naar de omwonenden van de gekozen locatie;
9. Het COA zorgt voor voldoende menswaardige omstandigheden en voorzieningen op het
schip, mede gelet op het oogpunt van veiligheid;
10. Wekelijks vindt er een overleg plaats tussen het COA, de gemeente en politie over de gang van zaken. Eventuele knelpunten worden in dit overleg besproken.
11. Er komt een overlegcommissie met omwonenden. Deelname vanuit gemeente, COA en politie. Deze commissie komt op gezette tijden bijeen (nader te bepalen)
12. De overeenkomsten met onderaannemers, zoals de rederij voor de huur van het schip en hospitality, worden rechtstreeks aangegaan door het COA. Dit zorgt voor korte lijnen en
verlaging van risico’s.
13. De dagbesteding wordt in samenwerking met het COA opgezet met inzet vanuit het maatschappelijke middenveld (vrijwilligersorganisaties). Er wordt nog bekeken waar de regierol ligt komt te liggen. Gemeente Maassluis gaat in hier in bemiddelen.
14. Het COA biedt ondersteuning bij de communicatie met omwonenden.
Bovenstaande randvoorwaarden zijn in overeenstemming met de afspraken die in andere gemeenten zijn gemaakt, zoals Vlaardingen, Rotterdam, Hellevoetsluis en Ridderkerk.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek