in maart 2022 kan worden afgerekend op behaalde resultaten

MAASSLUIS | In reactie op ons artikel over handhaven stuurde een lezer ons een extract uit het Coalitieakkoord 2018-2022 van  CDA VVD PvdA D66. Dat coalitie akkoord is een bundeling van de verkiezing programma’s van de ondertekende partijen.

Hier onder enige citaten, zullen de partijen afgerekend worden de komende verkiezingen?

Coalitieakkoord 2018-2022
CDA VVD PvdA D66

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit akkoord en kijken uit naar de komende vier jaar waarin we samen veel moois kunnen bereiken.
Corine Bronsveld-Snoep (CDA)
Gerard van der Wees (VVD)
Sjoerd Kuiper (PvdA)
Justin Doekhi (D66)

Veiligheid en Handhaving o.a.
We willen daarom optimale samenwerking tussen alle partners in de stad: gemeente, Openbaar Ministerie, politie, Handhaving & Toezicht en andere betrokken instellingen en organisaties. Dit heeft alleen kans van slagen als ook de bewoners van Maassluis daar nauw bij worden betrokken. Alerte en opmerkzame burgers zijn onmisbaar voor de professionals.

Wij gaan het volgende doen:
• Omdat we kiezen voor meer inzet op veiligheid en een versterking van ons lokale veiligheidsbeleid streven we naar extra ambtelijke inzet en mogelijk extra ambtelijke capaciteit.

Maassluis, schoon, heel en veilig:

• Verder versterken en uitbouwen van de samenwerking tussen de wijkagent, toezichthouders en de buitendienst op wijkniveau. Deze medewerkers worden als eerste herkend, aangesproken en ingeschakeld als er iets speelt in de wijk. Snelle communicatie, registratie en afhandeling van meldingen is belangrijk om de wijk en de stad schoon, heel en veilig te houden.

• Actievere aanpak van de politie en Handhaving & Toezicht op drugs dealen, intimidatie op straat, asociaal gedrag en te hard rijden. We geven deze punten als prioriteiten mee in het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid en in de APV.

• Binnen de randen van de wettelijke mogelijkheden wordt cameratoezicht ingezet bij stations en worden mobiele camera’s geplaatst op locaties waar dat gewenst is ter verhoging van de veiligheid.

• Kleinere overtredingen zoals het niet opruimen van hondenpoep, vuilnis buiten de daarvoor vastgestelde tijden op straat zetten en verkeerd parkeren worden actiever aangepakt door enerzijds in te zetten op gedragsverandering en anderzijds op handhaving. We gaan het Team Handhaving en Toezicht daarom beter in staat stellen overtredingen aan te pakken. Dat kan in de eerste plaats door het zo spoedig mogelijk invullen van bestaande vacatures. Indien blijkt dat het handhavingsniveau bij volledige bezetting van het team nog steeds onvoldoende is wordt de capaciteit verhoogd.


Het (niet) handhaven in de praktijk

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Tlpeter
    2 november 2021 at 21:19

    Jelle,
    Goed stukje, onderbouwd met feiten.