MAASSLUIS | De voorbereidende werkzaamheden om de kademuur langs de Wip te vervangen zijn gereed. Op 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de opdracht te verstrekken aan Van Dijk Maasland BV te Maasland. Dit betekent dat het plan uitgevoerd gaat worden.

Uitnodiging
Aan de bewoners/eigenaren/gebruikers van de panden is per brief aangegeven:

Wat het plan inhoudt en wat het voor u betekent willen we graag toelichten tijdens een inloopavond.  U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 12 december 2017 tussen 17:30 uur en 20:00 uur. Deze avond vindt plaats in Grand Café De Waker, Markt 6. Er is geen centraal programma, u kunt vrij binnenlopen en de koffie en/of thee staat voor u klaar!

Werkzaamheden en planning

Voor een correcte uitvoering is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de werkzaamheden een bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd om de bestaande situatie vast te leggen. Ook dienen
trillingsmeters te worden aangebracht om afwijkingen te kunnen controleren. De betreffende pandeigenaren zullen hierover na de inloopavond, door BREM Funderingsexpertise, per brief worden geïnformeerd. De gemeente zou het op prijs stellen als u hieraan medewerking verleent, in ons beider belang.

Uitvoering
De werkzaamheden zullen vanaf 8 januari 2018 plaatsvinden. De nutsbedrijven zullen beginnen met het verleggen van de aanwezige kabels en leidingen. Dit zal naar verwachting ongeveer 3 tot 4 weken in beslag nemen. Daaropvolgend start aannemer Van Dijk Maasland met het vervangen van de kademuur. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus 2018 afgerond.

Omgevingsmeldpunt
Gedurende de uitvoering zal aannemer Van Dijk Maasland een omgevingsmeldpunt inrichten waar u met uw vragen terecht kunt. Ook kunt u via dit meldpunt de contactgegevens van het projectteam, projectupdates, en overige belangrijke projectdocumenten bekijken.
Dit meldpunt is een app die gratis ter beschikking wordt gesteld en op smartphone en tablet te gebruiken is. Het meldpunt zal in januari 2018 gelanceerd worden. Tegen die tijd ontvangt u van de aannemer persoonlijk bericht met handleiding ten aanzien van het gebruik.

Los van de app kunt u ook direct contact opnemen met de gemeente, de heer H. Don. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (010) 593 1787.

Rondleiding
Om de belangstellenden te informeren over de voortgang van het project zal de aannemer gedurende de uitvoering rondleidingen verzorgen. U kunt u hiervoor aanmelden op de inloopavond of via het omgevingsmeldpunt zodra deze is gelanceerd.

Vragen
Heeft u als omwonende naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de projectleider dhr. J.R. van den Bergh (telefoon 010 593 1842, e-mail van de afdeling Ruimtelijke Projecten.

j.r.van.den.bergh@maassluis.nl
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu