MAASSLUIS | Op vrijdagavond was de zaal van Het Muziekgebouw voor het verkiezingsdebat bomvol met personen die de sport en de cultuur een warm hart toedragen. In een aantal ronden kwamen alle partijen aan het woord. Iedereen hield zich aan de toegemeten tijd. Er was ook een aantal minuten ingeruimd voor met name de zaal waarin een aantal sportbestuurders hun zegje mochten doen.

SPORT

De gespreksleider noemde dat “even een rondje azijnpissen”, want er viel best veel aan te merken over de gang van zaken, en met name over het tempo waarin de gemeente na de dikke rapporten de plannen ten uitvoer weet te brengen.

Rapporten zijn mooi, maar daar kun je niet in sporten” , zo stelde PvdA lijsttrekker Sjoerd Kuiper in een reactie.

De verenigingen CKC en  Green Eagles wachten al meer dan tien jaar op de nieuwe sporthal. Daarnaast zijn de hoge huurprijzen en het slecht onderhoud van accommodaties is een doorn in het oog. Ook beperkt de APV regelgeving de verenigingen. Zo mag de schietvereniging  geen extra inkomsten genereren uit baromzet omdat de ruimte niet mag worden verhuurd zonder vergunning.

© Jelle Ravestein – De schietvereniging “Prins Hendrik” dokt € 20.000 per jaar voor hun accommodatie. Dat is heeel veel!

CULTUUR

Over cultuur was de zaal wel tevreden. Toch zou het fijn zijn als er op meer locaties kan worden opgetreden. Men denkt daarbij bijvoorbeeld aan het plein aan de Jokweg.

“Maak het laagdrempelig en verhoog zo de sfeer in het Stadshart”, aldus Huub Eitjes (Maassluis Belang).

DAADKRACHT ONTBREEKT

Er werd door de kandidaten (de meesten zijn momenteel raadslid) beaamt dat na de planfase het doorpakken naar de realisatiefase vlotter moet. Als besluiten eenmaal genomen zijn, is het initiatief niet meer in handen van de raad. Veelal ligt dat niet bij de raad maar de betreffende wethouder en diens ambtenarenapparaat. Wel kan de raad zelf veel steviger aandringen op tempo.

SLOTWOORD

Marcel van Raaij (CRM ) sloot af met de constatering dat het weliswaar een goede avond was geworden, maar dat het teleurstellend was dat er veel was teruggekeken op gedane zaken en te weinig zicht geboden op concrete zaken waarvoor de partijen staan:

Wat gaan jullie nu concreet doen de komende vier jaar?

Opgevallen

Vlak voor het begin werd door de partij Forum voor Maassluis een verklaring afgegeven over een onderwerp dat niets met de thema’s sport en cultuur te maken heeft. Er werd een eis aan toegevoegd en meteen daarop verlieten alle kandidaten van de partij demonstratief de zaal. Daarmee ontnamen zij zichzelf de mogelijkheid om te laten zien wat hun visie is. De zaal was even in verwarring, maar al snel kwam toen het debat op gang.

 FvM zet zichzelf buitenspel en verlaat door de zijdeur het toneel.   “Tot zover hun  sport & cultuur momentje, “zei een aanwezige.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    11 maart 2018 at 07:55

    Partij Forum Voor Maassluis……..,
    Had Geen Porum, Ging Naar Huis!