door Hans Middendorp (AWP)

Slechte waterkwaliteit door glastuinbouw onaanvaardbaar” zegt college van Delfland

DELFLAND | Delfland wordt duurder voor burgers, maar voor bedrijven en glastuinders stijgen de waterschapslasten niet. AWP steunde een motie van de PvdA voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor de armste gezinnen, maar die haalde het niet. De VVD benadrukte dat die arme gezinnen in de praktijk gewoon betalen.

De zuiveringsheffing ligt dit jaar 7,1% hoger en 26,6% hoger dan twee jaar eerder. Huurders gaan zelfs 12% meer waterheffing betalen. Vooral de glastuinbouw werd ontzien. Een glastuinbouwbedrijf van 30.000 m2 betaalt nu minder dan een gezin met eigen huis. Terwijl op 30.000 m2 wel 100 huizen passen!

De glastuinbouw is ook de grootse bron van landbouwgif in het buitenwater. De voorzitter van de LTO glastuinbouwsector, dhr. Jaco Vooijs, benadrukte als inspreker dat het misschien om 300 van de 1500 tuinbouwbedrijven zou gaan. Hij vond het belangrijk is dat de ‘rotte appels’, zoals hij die tuinders noemde, worden opgespoord, omdat de tuinbouw anders straks helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer mag gebruiken.

Daarom worden in 2024 drie extra controleurs aangenomen. De AWP wil die extra salariskosten bij de glastuinbouw leggen. Want de vervuiler betaalt, toch? De toeslag gaat om een extra bedrag van 271 euro per bedrijf van 3 ha, en is bedoeld als signaal naar de glastuinbouwsector om nu eindelijk schoon te werken. Als een tuinder weet dat zijn buurman het niet zo nauw neemt met de voorschriften, dan moet die die buurman daar ook op aanspreken.

Het amendement werd gesteund door de PvdA, PvdD en Water Nauurlijk. Maar BBB, VVD, CDA/CU kozen ervoor om dat extra geld bij de burgers op te halen. Die zijn de melkkoe van Delfland.

Hoogheemraad Waterkwaliteit Stijn Van Boxmeer haalde eerder in de vergadering aan dat de watervervuiling met landbouwgif “volstrekt onaanvaardbaar” is, en dat het College samen met de hele keten aan de slag wil, “en dat is wel meer dan samenwerken zoals dat tot nu toe ging, het moet nu echt wel beter worden”.

Hoogheemraad Financiën Peter Ouwendijk, zelf afkomstig uit het Westland, benadrukte dat het extra bedrag van ca. drie ton die de glastuinbouw zou moeten opbrengen, niet zou opwegen tegen de teleurstelling bij de tuinders, die nu al schoon werken. Overigens kondigde Delfland aan dat er watercoaches komen om de tuinders te ondersteunen om aan alle regels te voldoen, en dat de tuinders daar 1750 euro per bedrijf voor moeten gaan betalen.

Waar gaat het om? Een glastuinbouwbedrijf van 3 ha betaalt in 2024 een bedrag van 271 euro, zelfs iets minder. Terwijl een gezin met kinderen en een eigen huis al 254 euro betaalt. Op 3 hectare passen wel 100 huizen. Dan wordt meteen duidelijk dat de glastuinbouw nauwelijks waterschapsbelasting betaalt. Wel vreemd, gezien de grote inzet van Delfland, niet alleen nu maar al sinds jaar en dag om de vervuiling door de glastuinbouw te verminderen. In 2024 wil Delfland drie extra controleurs aannemen voor controle van tuinders. De AWP vindt dat de glastuinbouwsector aan de extra controleurs ook financieel bijdraagt. De AWP dat nu een begin moet worden gemaakt met het principe: ‘de vervuiler betaalt’ en dat een financiële bijdrage door de tuinders billijk en redelijk is. Bovendien verdwijnt die toeslag weer als de watervervuiling stopt.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.