MIDDEN-DELFLAND | In het noordwesten van de gemeente Vlaardingen ligt de Broekpolder. Een groen recreatiegebied van ca. 420 ha groot dat intensief wordt gebruikt door bewoners van Vlaardingen en omgeving. Om het gebied te behouden voor toekomstige generaties is een gebiedsvisie gemaakt. Deze is opgesteld door de Stichting Federatie Broekpolder in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en Delfland.

Delfland deelt het belang voor een gezonde en natuurlijke Broekpolder voor de inwoners nu en in de toekomst en ondersteunt de gebiedsvisie. Hierin wordt water de drager genoemd van de ecologische en recreatieve functies. Bij de ondersteuning vraagt het college aan de gemeente Vlaardingen om blijvende aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit en om rekening te houden met het veranderende klimaat: hevige buien en lange periodes droogte vragen om ruimte voor waterberging in de Broekpolder.

Op 24 februari 2022 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeente Vlaardingen en op 11 maart 2022 heeft ook de Stichting Federatie Broekpolder haar goedkeuring gegeven. Het besluit van Delfland om de gebiedsvisie te ondersteunen wordt opgenomen in de definitieve versie van de gebiedsvisie.

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.