DELFLAND | Uiterlijk eind 2022 loopt het contract van het Hoogheemraadschap met Gazprom ten einde, zoals indertijd vastgelegd het contract. Delfland: “We zullen het contract eerder stopzetten als we zeker weten dat Gazprom hier uiteindelijk niet nog beter van wordt. Dit onderzoekt Delfland in samenspraak met de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid.”

De Algemene Water Partij ziet daarin een uitgelezen kans om versneld in te zetten op aquathermie uit slootwater en biogas uit zuiveringsslib.

Hans Middendorp – fractievoorzitter van AWP Delfland:

© AWP

© AWP

“De AWP vindt het een goed idee om het contract met Gazprom af te bouwen. Maar pas op voor symboolpolitiek! We willen natuurlijk geen hoge boetes voor contractbreuk aan Gazprom betalen – daar wordt Rusland juist beter van – én we willen zeker weten dat we niet via een omweg toch gas uit Rusland krijgen. De AWP wil het moment aangrijpen om vaart te maken om van het aardgas af te komen. Laten we een concrete datum noemen, bijv. 2025, waarop Delfland en de waterzuiveringen volledig van het gas af willen zijn. Dat past in de energietransitie, dat is goed voor het klimaat en maakt ons onafhankelijk van Russisch aardgas.

En laten we versneld inzetten op aquathermie, het winnen van warmte uit slootwater.  Aquathermie is al veel te lang een belofte. Delfland moet nu een concrete doelstelling uitspreken hoeveel energie uit aquathermie er over vijf jaar kan worden gewonnen, en daar stap-voor-stap naartoe werken.

Tenslotte kan het zuiveringsslib, dat nu nog wordt verbrand, worden vergist tot biogas. De AWP wil snel duidelijkheid hoe het vergisten van zuiveringsslib bijdraagt om onafhankelijk van aardgas te worden, en tegen welke kosten! Delfland heeft immers de grootste rioolwaterzuivering van Europa? Daar moet je dus heel veel biogas kunnen maken.”

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.