RIJNMOND | Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds’ van het Rotterdamsehaven- en industriecomplex, heeft een nieuwe frisse en eigentijdse website. Gelijktijdig is het online-formulier, waarmee donaties kunnen worden aangevraagd, vereenvoudigd.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Driemaal per jaar wordt aan een project een extra grote donatie toegekend.

Elke gemeente in het werkingsgebied heeft een eigen adviescommissie die de aanvragen voor steun aan lokale projecten beoordeelt. De lokale adviescommissies zijn geclusterd en worden aangevoerd door één van de burgemeesters die in die rol bestuurslid zijn van het fonds. Grote, regionale projecten worden beoordeelt door het bestuur van het fonds. Het DeltaPORT Donatiefonds bestond in 2020 precies vijftig jaar. Activiteiten ter gelegenheid van dat jubileum zijn als gevolg van de coronacrisis niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het fonds juist extra gelden vrijgemaakt en toegekend aan corona gerelateerde projecten.

Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl


 

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen