door Hanneke Volker

MAASSLUIS | Wat was het leuk woensdag 21 februari jl. in het Zorgcentrum en wat is er nu gezelliger, dan een middag luisteren naar shantyliederen. Dit zijn verhalende songs, die vertellen over het leven op zee, aan wal en in de haven.

cZij deden dan ook hun uiterste best de seasongs zo mooi mogelijk te brengen. En dat lukte! Over elk lied werd vooraf door een shantyman

uitleg gegeven, want de taal waarin ze het meest zingen is Engels.

De luisteraars kregen allen een boekje met de tekst van de Nederlandse liedjes,

zodat zij konden meezingen. Wat men ook deed.

Het Ballastlied vertelde, dat de meid mooi was, maar haar moeder zéker niet en dat leidde tot hilariteit. Het was tevens goed voor de conditie, want er moest worden meegewerkt door het publiek met allerlei bewegingen. Op de foto ziet u de medewerkers van Frankenland het goede voorbeeld geven. Bij “Het kleine café aan de haven” zag je de zee voor je. Iedereen deinde namelijk gezellig mee.

© PR

Als afscheid zong men met z’n allen ”We’ll meet again”.

Het was het een heel gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Deze middag kon tot stand komen door een bijdrage van Stichting Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o.

Info: publicrelations@shanty.nl Zie ook www. shanty.nl


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.