MAASSLUIS | Drie bestuursleden en een vrijwilliger keerden enkele dagen geleden terug van een werkbezoek aan Beregszász, zusterstad van Maassluis, in West-Oekraïne. Zij coördineerden de verspreiding van ruim 2800 tassen met boodschappen onder de allerarmsten in de regio Beregszász.

De boodschappen werden gefinancierd uit de opbrengst van de 25 e Actie Kerstgroet. Persoonlijk bezochten zij een groot aantal mensen, onder wie veel ouderen en gehandicapten. Met eigen ogen en oren konden zij waarnemen hoe het gesteld is met deze mensen, die zwaar te lijden hebben van de slechte economische situatie in Oekraïne. Veel jonge mensen trekken de grens over om in het buitenland werk te vinden, te studeren of een beter bestaan op te bouwen. De achterblijvers zijn vooral ouderen en gehandicapten, die een uitzichtloos bestaan leiden, en Roma zigeuners.

Spaarzaam verwarmd

Zij moeten rondkomen van een zeer minimaal pensioentje, invaliditeits- of ww-uitkering, waarvan je een halve maand het hoogstnodige basisvoedsel kunt kopen en de rest van de maand moet zien te overleven. Daarbij komt nog het feit dat de goedkoopste brandstof (hout) zeer schaars en duur is geworden. Veel armen moeten de koude en lange Oekraïense winter doorbrengen in hun bouwvallige onverwarmde huizen of een spaarzaam verwarmd kamertje.

Voedselpakket

Hartverwarmend echter zijn de reacties van velen die een voedselpakket krijgen met een kerstgroet in hun eigen taal! Zij zijn heel dankbaar dat je belang in hen stelt, dat je hen aandacht geeft, dat je een luisterend oor biedt en wensen je vele malen een gezegende Kerst en een gelukkig Nieuwjaar. Maar je gaat weg met gemengde gevoelens: Nu zijn deze mensen blij met een voedselpakket dat hun zorgen voor even verlicht, maar tegelijkertijd besef je dat ze het deze winter heel zwaar zullen krijgen.

Donaties voor de aankoop van brandhout zijn van harte welkom op IBAN nr. NL10INGB0000246123
Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank!

Stichting AK wil iedereen hartelijk bedanken die op een of andere wijze heeft bijgedragen om de Actie Kerstgroet 2017 tot een succes te maken! Ook wenst het bestuur u/jou een gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar!

Meer info: www.stichtingak.org

Man zonder benen a.g.v. treinongeluk.

Vrouw, 1-zijdig verlamd na herseninfarct

Twee zusters van rond de 80, de een blind. De ander dement.

 

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK