MAASSLUIS | Op de website van de WOS staat een interview met de gemeente Maassluis en daar zegt de gemeentelijke woordvoerster dat er nog van alles open staat, aantal woningen, hoogte. Ook stelt zij dat het een misvatting is dat er te weinig parkeerplaatsen zouden komen.

Wat betreft die parkeerplaatsen wordt verwezen naar het parkeerbeleid: “Voor het voorbeeldmodel van 500 woningen is een parkeerbalansberekening gemaakt waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het parkeerbeleid. Parkeren wordt deels ook met parkeergarages in de bouwblokken opgelost.”

ECHTER het parkeerbeleid is in 2022 bijgesteld (het oude beleid dateert uit 2012) waarbij de parkeernorm omlaag is bijgesteld. Daarbij wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat burgers zich nooit uit hun auto laten jagen. Bovendien neemt het aantal auto’s binnen de stadgrenzen alleen maar toe.

voorgaande stukken in Dossier Uiverlaan- Station West


Prangende vragen die nu opdoemen zijn:

1 Wat is de invloed op de parkeercapaciteit die momenteel doordeweeks hard nodig is voor het winkelend publiek, het theaterpubliek, de forenzen die hun auto bij de metro parkeren, de weekmarkt op dinsdag, de bezoekers van de bibliotheek, bezoekers aan het stadhuis?

2 Staan omwonenden, de Koningshoek en de Bibliotheek op de lijst van stakeholders die mogen “participeren”?

3 Is er rekening gehouden met het feit dat velen niet per openbaar vervoer kunnen of willen reizen en dáárom per auto blijven komen?

4 Is er een plan B voor het geval de parkeernorm zwaar geweld aan wordt gedaan door de toekomstige praktijksituatie?


Participatieruimte aldus de gemeente:

Er moeten hierbij duidelijke kaders worden gesteld; waarover kan het gesprek gaan en waarover niet.

Onze analyse

Het vaststellen van de feitelijke participatieruimte is nog helemaal niet bepaald. Mogen de omwonenden meepraten over “de kleur van de laadpalen” of is er wezenlijke inbreng mogelijk. Er mag serieus aan getwijfeld worden. De hoofdlijnen van het programma staan namelijk vast; bijvoorbeeld dat er circa 500 woningen in het gebied komen, gezien de woningbouwopgave waar we voor staan. Het gebied bij Station West biedt de kans om te bouwen voor groepen die nu minder aan bod komen, zoals starters en senioren. Daarom komen er in het station West gebied daarvoor geschikte typen woningen (gestapelde bouw) in aanvulling op wat we al in Maassluis hebben (grondgebonden en appartementen). Dit komt helemaal niet ter discussie. Wel kan worden meegedacht over de inpassing van de nieuwbouw in de bebouwde omgeving. Gezocht wordt naar de juiste balans tussen de opgave en de context van het gebied. Dus alles is in beton gegoten, de participatie gaat over de vraag of er nog een boom bij kan komen.

Opinie van ervaringsdeskundigen

Bij vorige bouwprojecten is gebleken dat de gemeente bepaalt waarover stakeholders iets mogen zeggen. Het komende gemeentelijke participatieplan lijkt – net zoals bij het Stadshart en vele andere gemeentelijke bouwprojecten – weer een doekje voor het bloeden. Zogenaamd ben je een stakeholder, je mag zeggen hoe jij het ziet en vervolgens draaien ambtenaren het verhaal zo dat de gemeente geen gehoor geeft aan de wensen. Erger is dat daarna de gemeenteraad zich een loer voor ogen zal laten draaien en bij gebrek aan stedenbouwkundig kennis klakkeloos ja gaat zeggen tegen het plan.

Second opinion

De gemeenteraad heeft budget om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Het is dan ook te hopen dat zij snel een onderzoek laat verrichten als contra-expertise.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen