vlnr: Lid Raad van Bestuur van DSW Zorgverzekeraar Aad de Groot en wethouders Patricia van Aaken (Schiedam), Arnold Keijzer (Maassluis)  en Cees Oosterom (Vlaardingen).

Handen ineen voor goede zorg en ondersteuning

WATERWEG | De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) en DSW Zorgverzekeraar blijven de komende jaren nauw samenwerken aan goede regionale zorg en ondersteuning. Ze hebben daartoe 15 december opnieuw een convenant ondertekend. Het Convenant 2017-2020 gaat over de toegankelijkheid van de zorg, langer zelfstandig thuis wonen, de GGZ- (jeugd en volwassenen) en de dementieketen.

“Het vorige convenant stond in het teken van de veranderingen in de zorg. We wilden de overgang van de Wmo en Jeugdwet van het Rijk naar de gemeenten voor  inwoners zo soepel mogelijk laten verlopen”, vertelt de Schiedamse wethouder Patricia van Aaken. “We zijn inmiddels twee jaar verder en we hebben samen mooie stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven daarom met elkaar investeren in het beter maken van de ondersteuning en van de zorg. Met extra aandacht voor dementie en de GGZ. Onze wijkteams vervullen hierbij een centrale rol.”

Langer zelfstandig thuis wonen

Wethouder Cees Oosterom van de gemeente Vlaardingen vult aan: ”We hebben als gemeenten een unieke samenwerkingsgeschiedenis met DSW. We informeren elkaar goed, leren van elkaar en trekken gezamenlijk op waar nodig. Door de veranderingen in de zorg wonen ouderen langer zelfstandig thuis. We hebben met elkaar goede initiatieven lopen om wonen en zorg voor ouderen beter te ondersteunen. Mantelzorgers spelen daarbij ook een belangrijke rol; door het opstellen van een gezamenlijke visie kunnen we hen beter ondersteunen.”

Zorg dichtbij

“Samen bieden we zorg waar nodig”, benadrukt bestuurder bij DSW Aad de Groot. “We investeren in de samenwerking met en tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteams en ziekenhuizen. En met de gemeenten uiteraard. We vullen elkaar aan en maken dat zorg goed, dichtbij en betaalbaar blijft. Denk aan de collectieve aanvullende verzekering voor inwoners met een minimuminkomen. Zorg dichtbij is erg belangrijk voor iedereen in de regio en om dat te versterken en te behouden slaan we ook de handen ineen.”

Voorkomen is beter dan genezen

“Met het convenant spreken we gezamenlijk uit dat we meer willen inzetten op preventie, want voorkomen is beter dan genezen”, besluit Arnold Keijzer, wethouder van Maassluis. “Het project ‘Welzijn op recept’ laat mooi zien hoe we door samen te werken inwoners met psychische problemen beter kunnen ondersteunen. We doen goede ervaringen op in de samenwerking tussen huisartsen en wijkteams om inwoners beter en preventief te ondersteunen. Bewegen en sporten, gezond eten, eenzaamheid tegengaan… Allemaal onderwerpen waar we als gemeenten actief mee bezig zijn. En van elkaar kunnen leren.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt