DEN HAAG| De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto ‘Een sterke raad doet er toe’. De dubbelrol van de burgemeester als voorzitter van de raad en van het college is een van de knelpunten in de positie van de burgemeester. Deze rol bedreigt zowel de positie van de burgemeester als de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan.

Zeker in de ogen van raadsleden gaat die dubbelrol ten koste van het vermogen om de volledige raad in positie te brengen, concluderen vijf wetenschappelijke onderzoekers in het rapport ‘Teveel van het goede. De staat van het burgemeestersambt anno 2020’.

In maart 2021 verscheen een artikel op www.raadsleden.nl

Genoemde ander invullingen

Het voorzitterschap van de gemeenteraad laten uitvoeren door een raadslid, in plaats van de burgemeester. Het is een van de mogelijkheden om het burgemeestersambt toekomstbestendig te houden. Andere mogelijkheden, vanwege andere knelpunten in de rol en positie van de burgemeester, zijn: de verantwoordelijkheid voor integriteit overdragen aan de commissaris van de koning, openbare orde en veiligheid naar een wethouder, directe verkiezing van de burgemeester door de inwoners en/of betere ondersteuning van de burgemeester.


© 2014 – Het Profiel voor een burgemeester in Maassluis

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema