MAASSLUIS | Op 13 oktober heeft Rotary Maassluis/Maasland een duurzaamheidscongres georganiseerd in Koningingshof Maassluis. Prof.dr.ir. Jan Rotmans hield een revolutionair betoog.

Het grootste probleem voor de mensheid en de wereld is de klimaatverandering. De economie voor de toekomst is geworteld in duurzaamheid. Gezamenlijk moeten wij werken aan een verandering van leven, werken en regeren.

kantelperiode

Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in verandering van een tijdperk. Er zal een revolutionaire revolutie plaats moeten vinden. Rotmans ondersteunde deze visie met het oog op de ontwikkeling in de samenleving. Wij bevinden ons in een kantelperiode waarin traditionele bedrijven ten einde lopen en de overheid een nieuwe rol inneemt. Vanuit de chaos ontstaat angst, verzet, maar ook actie. Efficiënte systemen leveren rendement en de burgerinitiatieven nemen toe. Het draait om mensen en niet om de kleilaag van managers.

Wat betreft energie leven wij in het tijdperk 3.0.

In een brede uiteenzetting gaf Rotmans weer dat het niet moet gaan om geld te verdienen met energie, maar om het faciliteren van de klant. Verschillende aspecten in de maatschappij werden benoemd zoals de zorg 3.0, bouwbedrijf 3.0. Op naar een duurzame wereld in 2036 waarin de groei naar windmolens, zonnepanelen op dijken, groene daken, biowoningen, buurtbatterij, kantelsportvelden en elektrische auto’s in hoog tempo toeneemt.

14-10-rotary-congresBijzonder actueel is de schooldakrevolutie.nl. Zo zijn er talloze voorbeelden genoemd. En wat u kunt doen? Alles is al verzonnen dus het gaat er om samen sneller te handelen om energieneutraal te leven. “Iedereen zei dat het onmogelijk was totdat er iemand langs kwam die dit niet wist”.

Na de pauze heeft Joop Ham, directeur Lely Bedrijven een presentatie gegeven over ‘Duurzaamheid als belofte aan de klant”.

Sjef Evers, wethouder Gemeente Maassluis hield een lezing: “Wat doet Gemeente Maassluis om in 2040 CO2 neutraal te blijven?”. Jong en oud zetten zich in voor duurzaamheid. Bas Ruter, directeur Duurzaamheid Rabobank presenteerde “Ondernemen in een veranderend maatschappelijk klimaat”.

Interacties

In de paneldiscussie kwam naar voren dat hoe wij ons ook al inzetten, het noodzakelijk is dat wij revolutionair handelen. Na de warme woorden van waardering door Marleen Zwitser, Voorzitter Rotary, was er gelegenheid om tijdens een Walking Dinner nader met elkaar kennis te maken.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt