MAASSLUIS | In de gemeenteraadsvergadering van donderdag j.l. heeft burgemeester Edo Haan uitgebreid zijn visie op de tijdelijke opvang van vluchtelingen uitgesproken.

In Nederland is het aantal vluchtelingen toegenomen. Om de wachttijden in het aanmeldcentrum in ter Apel te verminderen heeft dit college een voorstel gedaan om in Maassluis voor de periode van 8 weken maximaal 70 mensen tijdelijk op de vangen in een hotelschip aan de buitenhaven.

Overigens staat er in de brief van de minister een langere termijn dan 8 weken genoemd.

Hoe staat de gemeente Maassluis hierin en wat is uw visie hierop?

Burgemeester Edo Haan: “Ik ga er vanuit dat het bij 8 weken blijft.”

Zijn uitspraak vind je op minuut 42:

Video van de raadsvergadering

KANTTEKENING VAN ONZE REDACTIE POLITIEK

Het is geen slim standpunt en zal zich tegen de burgemeester keren!

[ TenFiftyNine    ideële reclame ]

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek