MAASSLUIS | De soap rond de inzet van de bescherming van het Roekenbos als middel tot het weren van een sportzaal aan de sportlaan lijkt eindelijk tot een einde te komen. Er hoeft slechts boom te worden gekapt.

November 2015:

Een deskundig bureau onderzoekt op verzoek van de gemeente Maassluis of er beschermde vogels –roeken- wonen in bomen die op de nominatie staan om te worden gekapt.

Het gaat om 43 bomen aan de Sportlaan, voornamelijk populieren. Deze bomen zijn er zo slecht aan toe dat er sprake is van gevaarzetting. Het is om die reden dat de bomen gekapt moeten worden om ongelukken te voorkomen.

 

Deskundig bureau onderzoekt Roekenbos

Omwonenden – vooral van de wijk Boonervliet – die felle tegenstanders zijn van een sportzaal aan de Sportlaan waardoor de verkeersdruk voor de wijk hoog zal worden, hebben dit wapen niet meer in handen.

De beantwoording deze week van de vragen die gesteld zijn door GroenLinks ( op april 2022, 6 jaar na dato bijna als mosterd na de maaltijd)  door de ecoloog die het onderzoeksrapport heeft opgeleverd met als conclusie:

“Op basis van het advies van de ecoloog hoefde er geen ontheffing aangevraagd te worden. Voorde bouw van de sportzaal moet, na wijziging van het ontwerp, één boom met één-jarige nest(en) verwijderd worden. Met het blijven staan van de andere bomen hebben de roeken voldoende uitwijkmogelijkheden; zo luidt het advies.”

Lees het de beantwoording door B&W op de artikel 51 vragen: hier

 

 

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  10 juni 2022 at 12:11

  Is er al onderzocht waarom zoveel bomen in slechte staat zijn? Slecht onderhoud? Ook last van A20? Er zijn er die zeggen dat bomen ook, net als mensen, last (kunnen) hebben van elektromagnetische straling?
  Wat wel ZEKER is dat de golven van 3,5 GHz, = frequentie voor 5G worden gehinderd door bomen. Is dat de reden voor massale bomenkap? niet alleen in Maassluis, maar ach, dat is gemakshalve natuurlijk een complottheorie, die wappies toch

 2. M. de Jong
  4 juni 2022 at 11:40

  Hopelijk maken de heren niet weer de vergissing door de 42 bomen die mogen blijven staan ook te kappen.
  Dit is al is recent gebeurd.

 3. Aad Rieken
  4 juni 2022 at 10:46

  “Roeke(n)loos!”