TILBURG | Mijn naam is Elisa Serné, onderzoeksstagiair bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Voor mijn opleiding Bestuurskunde doe ik onderzoek naar de stemmotieven van christenen. Hiervoor heb ik een enquête opgesteld en gepubliceerd.

Om betrouwbare en valide conclusies te kunnen trekken, heb ik een groot en divers bereik nodig. Zou u mij willen helpen door de enquête in te vullen? 

Over het onderzoek: 

Waarom stemmen christenen op niet-christelijke politieke partijen?  

Dat is de vraag die ik probeer te beantwoorden. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat meer dan de helft van de kerkgaande christenen niet op een christelijke partij stemt. Wanneer je ervan uitgaat dat verenigde christelijke politici de belangen van christenen het beste kunnen representeren en behartigen, verwacht je dat christenen dit bevestigen middels hun stem. Toch kleurt meer dan de helft van deze mensen een ander vakje rood dan het CDA, de ChristenUnie of de SGP.

Dit roept verschillende vragen op. Bijvoorbeeld, zijn christelijke politieke partijen nog wel van deze tijd? Wat betekent het eigenlijk om een “christelijke” politieke partij te zijn? Waarom is er geregeld een mismatch tussen een “christelijke politieke partij” en de politieke positie van “een christen”? Wat kenmerkt de christenen die seculier stemmen? En wat die (wel) confessioneel stemmen? Welke rol speelt iemands denominatie, kerkgang of leeftijd?  

Als student bestuurskunde aan de Tilburg University mag ik hier onderzoek naar doen namens het Wetenschappelijk Instituut van een van deze christelijke partijen; de SGP. Het is immers erg interessant om te ontdekken welke beweegredenen aan de stemkeuze van christenen ten grondslag liggen. Om hier inzicht in te krijgen heb ik een enquête opgesteld. Ik wil iedereen die zichzelf beschouwt als christen van harte uitnodigen om deze in te vullen. Ik ben namelijk enorm benieuwd naar jouw standpunt en mening over een aantal stellingen en thema’s.

Dit is de directe link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/ZYHYDK2

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, is het gelijk de uitgelezen kans om eens na te denken over je politieke positie!

Alvast bedankt!  

Elisa


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!