© O.Z.  – Digitaal loket op afspraak gedurende openingstijden

In de afgelopen week zijn vragen van het CDA beantwoord door het college van B&W. De vragen betroffen de verbetering van de dienstverlening bij het doen van aangifte in Maassluis. Een onderdeel van de beantwoording, levert een antwoord op dat een klassiek voorbeeld is van “er zijn geen klachten dus geen problemen”.

Het betreft deze vraag:

Wij vragen ons af hoe de ervaringen bij onze inwoners zijn: Heeft u zicht op de waardering en de klachten en kunt u ons daarover informeren?

Het antwoord luidt:

Het aangifteproces is een verantwoordelijkheid van de politie. De politie geeft aan dat er bij hen geen schriftelijke klachten of uitingen bekend zijn over de waardering van het aangifteproces.

Is de politie goed bereikbaar voor aangifte doen en het uiten van klachten daarover? Men kan sommige zaken telefonisch afhandelen, andere moeten weer via internet. Dat is voor velen nog steeds een lastige weg. Niet iedereen is even handig met de computer en procedures. Zij doen liever mondeling aangifte van aangezicht tot aangezicht, geholpen door een agent. Het bureau is 7 dagen per week open van 8-22 uur. Dat klinkt toegankelijk, maar je moet een afspraak maken. Daar sta je dan, je kunt je melding niet meteen kwijt.

Er bestaat binnen het politiekorps het beeld dat er geen klachten zijn. Daar komt nog bij dat de Nationale Politie meldt dat er een daling van het aantal misdrijven is “omdat er zich minder incidenten, diefstallen, enzovoort voordoen, wat duidt op goede resultaten door preventie en voorlichting”. Er wordt voorbijgegaan aan de eerste drempel, namelijk dat het behoorlijk wat moeite kost om aangifte te kunnen doen. Als het aangfite doen al moeizaam is, hoe veel moeizaamer is het dan voor die burgers om over dat proces een klacht in te dienen.

Zou men weten hoeveel burgers afzien van aangifte doen en afzien van klagen over het aangifteproces? Pas als daar zicht op is, is bovenstaande antwoord mogelijk zinnig. Tot die tijd kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het verkregen antwoord.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt