MAASSLUIS | Op donderdag 20 juni 2019 ontving de heer B. (Bart) Luttik de gemeentelijke Erepenning uit handen van burgemeester Edo Haan.

De heer Bart Luttik heeft zich sinds 2004 belangeloos ingezet voor de gemeente Maassluis. Zo is hij van 2004 tot 2014 lid geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer voor het basisonderwijs in Maassluis en Vlaardingen. In de laatste jaren stond de vorming van de kindcentra centraal en later de fusie met de kinderdagverblijven.

Van 2006 tot 2011 is hij voorzitter geweest van Theater Schuurkerk. De heer Luttik was in 2015 lid van het bestuur van het Museum Maassluis. Sinds 2011 is hij bovendien voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek Maassluis/Midden Delfland.

Zeer veel tijd en energie heeft de heer Luttik gestoken in zijn voorzitterschap van de Adviesraad Samenlevingszaken. Hij is sinds 2013 een drijvende kracht geweest in het verder ontwikkelen van de Adviesraad tot een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner voor de portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers Sociaal Domein. Hij heeft de Adviesraad echt op de kaart gezet. Onder zijn voorzitterschap, heeft hij ervoor gezorgd dat de Adviesraad zich veel meer dan voorheen heeft gericht op naar buiten treden en het leggen van contacten. Dat is gebeurd met maatschappelijke organisaties, cliëntenraden et cetera om daar signalen op te halen over hoe de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet worden uitgevoerd. Deze signalen zijn zeer belangrijk voor de gemeente Maassluis.

De Adviesraad heeft via het bezoeken van organisaties een goed netwerk in Maassluis opgebouwd. De deskundigheid van de leden van de Adviesraad is groot. Sinds zijn aantreden zijn er, behalve gevraagde adviezen, ook veel ongevraagde adviezen verschenen. Ook de gemeenteraad is zeer geïnteresseerd in de adviezen van de Adviesraad en citeert hier frequent uit.

De heer Luttik heeft zich daarnaast buiten Maassluis ingezet. Zo is hij van 2008 tot 2014 voorzitter geweest van de Nederlandse Orchideeën Vereniging. Daarnaast is hij lid geweest van de Raad van Bestuur van Cultuurweb Westland.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt