MAASSLUIS | Burgemeester Edo Haan reikte op vrijdagavond 16 december de Erespeld der Gemeente uit aan de heer W. (Wim) van der Hoff.

De heer Van der Hoff, voorzitter van de Govert van Wijnstichting, legt op vrijdag 16 december zijn werkzaamheden voor de stichting neer. De stichting organiseert al een aantal jaren de bekende concerten in de Groote Kerk.

De stichting beheert en onderhoud het Garrelsorgel in de Groote Kerk, dat door Govert van Wijn geschonken is aan die kerk. Onder auspiciën van de stichting wordt het Govert van Wijnorgelconcours gehouden en sinds 1993 worden er orgelconcerten georganiseerd. Zeker het concours heeft bijgedragen tot bekendheid van Maassluis in binnen en buitenland als stad waar een fenomenaal orgel staat.

Verder stelt de Govert van Wijnstichting een prijs beschikbaar in het kader van de Maassluise Muziekweek en sponsort die week ook. Juist omdat de Maassluise Muziekweek een concours is voor jeugdige muziekschoolleerlingen en beginnend studenten aan conservatoria is de Govert van Wijn stichting in de Maassluise Muziekweek gestapt. Het stimuleren van kinderen en jeugd om passief en actief zich met cultuur bezig te houden is een van de uitgangspunten van de stichting.

Daarnaast organiseert de stichting Muziek tussen Maas en Sluis, als onderdeel van de Govert van Wijnstichting, de concertserie in de Groote Kerk. Door de substantiële bijdrage van de stichting, kunnen gerenommeerde musici en aankomend talent in die serie optreden. Door de vele publiciteit trekt de serie niet alleen inwoners van Maassluis maar ook bezoekers uit het hele land. Opvallend hierbij is dat kinderen tot 12 jaar mits onder begeleiding gratis toegang hebben. Dit komt voort uit het al eerder genoemde uitgangspunt.

De heer Van der Hoff zich enorm ingezet om deze concertserie tot een succes te maken. Er werd destijds een team samengesteld om te helpen bij de productiewerkzaamheden en hand- en spandiensten. Een extern adviseur was in het jaar 2007 al ingehuurd en in samenspraak met een commissie werd de programmering van het eerste seizoen 2008-2009 vastgesteld.

Het streven was om elk seizoen 6 concerten te brengen in de Groote Kerk Maassluis en tot nu toe is dat prachtig gelukt. Werd er begonnen met een schamele publiekstoeloop van zo’n 100 concertbezoekers tegenwoordig zitten er regelmatig 250 man in de kerk en soms – zoals bij de Messiah – zit de kerk nagenoeg vol. Op 3 september van dit jaar heeft de heer Van der Hoff het 50ste concert van de serie begeleid.

Voor het mogelijk maken van die concerten heeft de heer Van der Hoff de Culturele Prijs Maassluis van de CRM ontvangen.

Tenslotte heeft de stichting voor een uniek concert gezorgd tijdens de viering van 400 jaar zelfstandig Maassluis. Allerlei liederen uit boekjes met liederen over Maassluis werden tijdens dat concert ten gehore gebracht en tevens werd daarvan een CD gemaakt, uitgebracht onder de titel “Het Maassluise Hoekertje”, liederen uit de Gouden Eeuw van Maassluis.

Vanwege deze verdiensten voor de stad ontvangt hij dan ook de gemeentelijke onderscheiding.

De Erespeld der Gemeente Maassluis is voor natuurlijke personen die zich in enig opzicht jegens de gemeente Maassluis of haar ingezeten gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.

2 Reacties

  1. Dick.Pasterkamp.
    18 december 2016 at 11:15

    Wim van Harte het is je gegund.

  2. Aad Rieken
    17 december 2016 at 10:45

    ”Als Een Woord Hoff-elijk!”