MAASSLUIS | Locoburgemeester Kees Pleijsier reikte vrijdagmiddag 26 mei de Erespeld der Gemeente uit aan de heer Antonius Theodorus (Ton) van Es. De heer A.T. van Es heeft zich voor de voetbalvereniging VDL en de Stichting Vrienden van VDL bijzonder verdienstelijk gemaakt. Na een korte periode als spelend jeugdlid, in de periode 1958 t/m 1962, heeft hij, vanaf 2002 tot en met heden, als adviseur beleidszaken de voetbalvereniging en Stichting Vrienden van VDL zeer goede diensten bewezen. En in het verlengde hiervan de Maassluise gemeenschap.

De heer A.T. van Es heeft zich gedurende vele jaren, ingezet als vrijwilliger bij VDL en daarmee een belangrijke bijdrage aan de stad Maassluis geleverd. Hij is het voorbeeld van een vrijwilliger met tomeloze inzet en onmisbaar in de hedendaagse samenleving. Het gemeentebestuur van Maassluis heeft hierom besloten om de heer Van Es de gemeentelijke onderscheiding, de Erespeld der Gemeente toe te kennen.De Erepenning  der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Op 2 mei 2007 is hij toegetreden tot het bestuur van de voetbalvereniging. Naast de voornoemde adviseurstaak heeft hij zich als bestuurslid accommodatiezaken volledig ingezet voor de renovatie van het VDL-sportcomplex.

Hij is de ontwerper van “Gedragscodes” met normen en waarden welke binnen VDL zijn ingevoerd. Deze “Gedragscodes” zijn in twee versies gemaakt, een voor jeugdleden en een voor senioren/ouders/begeleiders. Zijn ontwerp is daarna door vele verenigingen overgenomen. Daarnaast heeft hij preventiemaatregelen ontworpen en zijn deze binnen VDL ingevoerd op het gebied van machts- en seksueel misbruik.

Tevens heeft hij het Beleidsplan VDL 2005 tot 2015 geschreven en welke in die periode is in- en uitgevoerd. Hij was en is, sinds 2007, de grote motivator achter de vele vrijwilligers van de Accommodatiecommissie die week in week uit hun bijdrage leveren om het VDL-sportcomplex te vernieuwen en in perfecte staat te houden.

Onder zijn bezielende leiding zijn 2½ kunstgrasvelden gerealiseerd, werden kleedkamers, kantine, bestuurs- en commissiekamer en keuken gerenoveerd. Ook werden er tijdelijke kleedkamers geplaatst om de groei van VDL op te kunnen vangen.

Sinds 2013 is hij, als bestuurslid van VDL en Stichting Vrienden van VDL, projectleider van de nieuwbouw. Met hart en ziel vervult hij deze functie, stopte en stopt er enorm veel energie, kennis en tijd in om alle hobbels weg te werken en te komen tot realisatie van 12 nieuwe, duurzaam te bouwen kleedkamers. De nieuwe kleedkamers worden op vrijdag 26 mei 2017 feestelijk geopend en in gebruik genomen.

De heer Ton van Es begeleidt stagiaires die in het kader van hun opleiding (sport/maatschappelijk) opdrachten in praktijk brengen. Ook begeleidt hij mensen die, via Stroomopwaarts, weer trachten om volledig mee te doen in de samenleving.

Het Internationale Robin van Persie toernooi wordt jaarlijks en het International Robin van Persie Tournament om de twee jaar georganiseerd. Vanaf 2009 is het internationale voetbaltoernooi, voor jeugd van 6-10 jaar, uitgegroeid tot een wereldwijd bekend jeugdvoetbaltoernooi. Om het VDL-complex hiervoor geschikt te maken zijn veel vrijwilligers nodig. Als voorzitter van de accommodatiecommissie ziet hij steeds weer kans om deze gigantische logistieke klus te klaren.

Voor zijn vele werk is hij in 2011 benoemd als lid van verdienste van de v.v. VDL. Op vrijdag 26 mei 2017 wordt de heer van Es tevens tot erelid van de club benoemd.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    30 mei 2017 at 08:22

    ”Wat Een Kanjer Is Die Man 2x…,
    Hij Is ’n Man Die Alles Maken Kan!”