MAASSLUIS | Op donderdag 11 april 2019 ontving de heer Toine Maes de gemeentelijke Erespeld uit handen van burgemeester Edo Haan. De heer Toine Maes neemt afscheid als voorzitter van Theater Koningshof. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijzondere inzet voor theater Koningshof.

Theater Koningshof, een voor Maassluis belangrijke maatschappelijke en culturele voorziening, heeft enkele jaren in zwaar weer gezeten. Deze situatie leidde ertoe dat het college van burgemeester en wethouders extern advies inriep om zo weer een solide financiële basis voor de Koningshof te waarborgen. Bovendien moest er onder leiding van een stevig bestuur een nieuwe koers worden ingeslagen: de Koningshof als een breed maatschappelijk gedragen sociaal en cultureel bolwerk, waarin maatschappelijke partners met Koningshof gezamenlijk een bruisend huis van culturen in Maassluis vormen.

Om de eerste verkenningen hiernaar uit te voeren werd de hulp ingeroepen van de heer T. (Toine) Maes. Hij nam de rol van interim-voorzitter op zich. De gemeenteraad stemde in met de koersnota en stelde de nodige financiële basisgaranties beschikbaar. De heer Maes werd bereid gevonden om zijn interim-aanwezigheid voort te zetten om door te gaan met het verbeteren van de Koningshof. Hij slaagde erin weer een interne situatie van rust, reinheid en regelmaat te creëren. Onder zijn leiding kreeg Koningshof weer het gewenste brede maatschappelijk draagvlak. Ook is er een gedifferentieerd samengesteld en deskundig bestuur gevormd. Bovendien is er een gevarieerd theater- en activiteitenaanbod gerealiseerd dat in zeer grote mate voldoet aan de verwachtingen die aan de herstructurering van Koningshof gesteld werden.

Voor dit resultaat is het gemeentebestuur dan ook een grote erkentelijkheid verschuldigd aan de heer Maes. Hij was bereid om zijn talenten in zeer lastige omstandigheden belangeloos zich voor het theater, de medewerkers én Maassluis in te zetten.

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt