MAASSLUIS | Op donderdag 18 januari 2018 ontving mevrouw F. Kloen de gemeentelijke Erespeld uit handen van locoburgemeester Arnold Keijzer. Na ruim 15 jaar actief te zijn geweest als educator in Museum Maassluis zal mevrouw F. Kloen het museum verlaten. Zij heeft zich gedurende vele jaren, ingezet voor het Museum Maassluis, daarvoor Gemeentemuseum en daarmee een belangrijke culturele- en educatieve bijdrage aan de stad Maassluis geleverd.

Mevrouw Kloen heeft op een stevige en aansprekende manier het aandeel van Museum Maassluis, voorheen Gemeentemuseum, in het Maassluise Cultuurmenu vormgegeven. Alle Maassluise scholenkinderen hebben in hun basisschoolcarriére een of meerdere keren het museum kunnen bezoeken en deelnemen aan de door haar georganiseerde kunstlessen.

Daarnaast was zij nauw betrokken bij het zogenaamde bolderproject, waarbij kinderen hun eigen fantasie over Maassluis op een kartonnen bolder mochten weergeven en waarvan er ook twee daadwerkelijk zijn geschilderd op bolders in de buurt van de Haringkade. Ook het uitvoeren van activiteiten voor het Cultuurmenu deed zij met veel inzet evenals het voorbereiden en inrichten van vele tentoonstellingen over de afgelopen jaren.


De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.