MAASSLUIS | Op woensdag 13 juni 2018 ontving de heer J. van der Hoest de Erespeld der Gemeente Maassluis uit handen van burgemeester Edo Haan.

De heer mr. drs. J. (Jaap) van der Hoest werd op 12 april 1994 benoemd tot lid van de bezwarencommissie en de gemeentelijke Ombudscommissie. Acht jaar later in 2002 maakte de heer Van der Hoest promotie en werd hij voorzitter van de Voltallige kamer. Daarmee werd hij tevens algemeen voorzitter van het totaal van bezwarencommissies. Ook werd hij plaatsvervangend lid van de Abw-kamer, nu de Sociale kamer, en de Rechtspositionele kamer. Ook werd hij voorzitter van Belastingkamer I en werd hij herbenoemd als lid van de gemeentelijke Ombudscommissie.

De heer Van der Hoest manifesteerde zich als lid van de bezwarencommissies als het juridisch geweten van de commissie. Als ervaren gemeentejurist bij de gemeente Delft kon hij deze rol uitstekend vervullen. Toen hij later voorzitter werd vond hij het belangrijk dat bezwaarmakers de ruimte kregen om hun verhaal te doen. Standpunten moesten goed tot hun recht kunnen komen. De heer Van der Hoest verloor de juridische kant nooit uit het oog, maar hechtte tevens waarde aan de menselijke maat.

In zijn rol als voorzitter van alle bezwarencommissies viel zijn brede kennis op. Zo verzorgde hij jaarlijks tijdens de presentatie van het jaarverslag een inhoudelijke bijdrage voor leden van de commissies, de secretarissen en de portefeuillehouder. Tegelijk kan de heer Van der Hoest gekenschetst worden als specialist in de Algemene wet bestuursrecht. Voor de secretarissen van de bezwarencommissies is de heer Van der Hoest een vraagbaak en iemand die adviezen scherp stelt.

Omdat de verordening enkele jaren geleden zodanig is aangepast dat leden van alle kamers worden benoemd voor een periode van vier jaar met maximale verlenging van nog eens vier jaar komt er een einde aan het voorzitterschap van de heer Van der Hoest.

Gezien de lengte van zijn lidmaatschap van de bezwarencommissies (24 jaar), de wijze waarop hij het voorzitterschap van het geheel van bezwarencommissies heeft uitgeoefend en de stabiele hoge kwaliteit van de adviezen die onder zijn verantwoordelijkheid werden gegeven, heeft het college van b en besloten de heer Van der Hoest de erespeld der Gemeente Maassluis uit te reiken.

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 juni 2018 at 08:50

    “Speldenprikje!”

    Jaap Ik Hoest Het Uit…..,
    Van Harte Gefeliciteerd!”