www.maassluis.nl - Dank voor 20 jaar werk

Op woensdag 11 februari 2015 heeft burgemeester Koos Karssen de Erespeld der Gemeente uitgereikt  aan mevrouw A. Verhaal-van der Kaaden, vanwege haar afscheid als voorzitter van de bewonerscommissie Keucheniusstraat.

Mevrouw Verhaal is vanaf de oprichting in 1995 bestuurslid geweest van de bewonerscommissie. Sinds 2012 was zij voorzitter. Vanwege haar verdiensten voor de bewonerscommissie gedurende 20 jaar ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

De Erespeld der gemeente Maassluis is voor natuurlijke personen die zich in enig opzicht jegens de gemeente Maassluis of haar ingezeten gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt