Loco burgemeester Arnold Keijzer heeft woensdagmiddag 5 juli de Erespeld der Gemeente uitgereikt aan mevrouw T.J. (Trudi) van Doornik

MAASSLUIS | Mevrouw T.J. van Doornik heeft zich gedurende vele jaren, ingezet als vrijwilliger en daarmee een belangrijke bijdrage aan de stad Maassluis geleverd. Zij is het voorbeeld van een vrijwilliger met tomeloze inzet en onmisbaar in de hedendaagse samenleving. Het gemeentebestuur van Maassluis heeft hierom besloten om mevrouw Van Doornik de gemeentelijke onderscheiding, de Erespeld der Gemeente toe te kennen.

De Erepenning  der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Afscheid van de AS

Per 1 juli heeft mevrouw Van Doornik afscheid genomen van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis (AS) en haar functie als plaatsvervangend voorzitter neergelegd. Mevrouw Van Doornik is sinds de oprichting van de AS in 2011 lid geweest. Naast het plaatsvervangend voorzitterschap was zij ook voorzitter van de werkgroep Jeugd van de AS en lid van de werkgroep Sociaal beleid.

De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid op het terrein van samenlevingszaken, waaronder: armoede, gehandicapten, gezondheid, huiselijk geweld, inburgering, inkomensvoorzieningen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, mantelzorg, participatie, reïntegratie, senioren, vrijwilligers, woonservicezones en zorg

 

De Adviesraad geeft als vertegenwoordigers van de Maassluise samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Maassluise samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren. De leden zijn niet verbonden aan een politieke partij of belangenorganisatie en opereren dus op persoonlijke titel.

De voormalige Cliëntenraad Wwb/Wsw, Seniorenraad, Wmo Adviesraad, en de adviesfunctie van de Jongerenraad, Vrouwenraad en het Platform Kleurrijk Maassluis zijn onderdeel geworden van deze nieuwe adviesraad.

Voor haar benoeming in de AS was mevrouw Van Doornik al sinds 2008 lid van de Wmo Adviesraad.

Teugkijken

In een interview over haar werk voor de AS heeft zij gezegd op de vraag “Waarom werd je lid van de Adviesraad?”

“Ik zet mij graag in voor mijn medemensen, vooral voor mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen”.

Dat “inzetten voor mijn medemensen, vooral voor mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen” kenmerkt mevrouw Van Doornik. Bovendien is zij in staat om die inzet niet alleen in de praktijk te brengen maar ook in de vertaling naar beleid voor het gemeentebestuur. Een taak die moet worden gerekend tot de core business van de AS.

Naast haar vrijwilligerswerk voor de AS heeft mevrouw Van Doornik nog vele andere vrijwilligersfuncties uitgeoefend. Zo was zij lid van schoolbestuur Christelijk basisonderwijs Maassluis, ouderling van de Protestantse kerk wijkgemeente Koningshof en op dit moment doet zij nog steeds vrijwilligerswerk voor de VPTZ Nieuwe waterweg Noord. Als vrijwilliger begeleidt zij mensen in de allerlaatste levensfase.

Tevens is zij vrijwillige verpleegkundige bij vakantiegasten met een zorgbehoefte. Al sinds 2008 gaat zij een aantal weken per jaar een week mee met deze mensen om hen te voorzien van verpleegkundige begeleiding en te zorgen voor een week vakantieplezier. Mevrouw Van Doornik oefent al haar vrijwilligerswerk met plezier uit, maar als zij praat over deze vakantieweken begint zij echt te stralen.

Als mens kun je haar omschrijven als: vol energie, altijd positief en vrolijk en met veel gevoel voor haar omgeving. Die energie heb je wel nodig in de AS. Het werk in de AS vraagt veel tijd van mensen, een gemiddelde inzet van 2 tot 3 werkdagen per week is daarbij zeer “normaal”, zeker in de combinatie van functies die zij heeft.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Evelien
  7 juli 2017 at 21:26

  Dik verdiend…deze speld! Respect en Gefeliciteerd!

 2. Trudi van doornik
  7 juli 2017 at 13:31

  Dankjewel Aad!

 3. Aad Rieken
  6 juli 2017 at 23:30

  ”Met Ere Gespeld!”

  Mevrouw van Doornik,
  Ik,Heb Met U Een Klik!