MAASSLUIS | Op donderdag 24 januari 2019 ontving mevrouw Van Duijn-Camfferman de gemeentelijke Erespeld uit handen van burgemeester Edo Haan. Mevrouw L.G. van Duijn-Camfferman neemt afscheid als voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Witte Kerkje Maassluis. Zij ontvangt de onderscheiding van wege haar jarenlange inzet voor het Witte Kerkje.

Op 6 april 2004 is de vereniging Vrienden van het Witte Kerkje opgericht, met mevrouw Van Duijn als voorzitter. In 2004 is verder de Stichting tot Beheer en exploitatie van het Witte Kerkje Maassluis opgericht. In die stichting zaten de toenmalige Woningstichting Maassluis (WSM), de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestanten Bond (de eigenaar van het Witte Kerkje) en de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje. De stichting delegeerde de exploitatie van het gebouw aan de Vrienden.

De Vrienden, met mevrouw Van Duijn als voorzitter, zijn dus al vanaf het begin verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het Witte Kerkje. Zo worden de zalen verhuurd en organiseren zij elk winterseizoen een cultureel programma met muziek en lezingen. In 2014 vond er een statutenwijziging plaats omdat woningcorporaties landelijk gezien geen ruimte meer kregen voor intensieve bestuurlijke betrokkenheid bij maatschappelijke instellingen zoals het Witte Kerkje. Wel heeft woningcorporatie Maasdelta, de rechtsopvolger van de WSM, vastgelegd dat ze jaarlijks een donatie doet voor het onderhoudsfonds. De Stichting tot Beheer en Exploitatie is voorgezet door de Vrienden en de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestantenbond.

In 2008 is het Witte Kerkje geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Het bestuur, met mevrouw Van Duijn als boegbeeld, voelt het als zijn taak om zo goed mogelijk voor dit monument uit de wederopbouwtijd te zorgen. Eventuele aanpassingen aan het gebouw en het interieur worden altijd zorgvuldig door haar bekeken: ze mogen geen afbreuk doen aan het ontwerp van architect Van Embden.

Daarnaast is mevrouw Van Duijn lid van de Programmacommissie van de Vrienden die de lezingenserie organiseert. Hiervoor wordt geen entree gevraagd. Alle verhuringen en de administratie daarvan vonden plaats via mevrouw Van Duijn.

Onder de deskundige en enthousiaste leiding van mevrouw Van Duijn is de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje een begrip geworden bij veel Maassluizers en organisaties op sociaal en cultureel gebied. Haar drijfveer hierbij was het unieke gebouw in stand te houden en geschikt te maken voor diverse gebruikers.

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt