Stadsvervoerders, NS en woningbouwpartijen: extra woningen zonder OV-investering is half werk

Woningbouwsector, vervoerders en lokale overheden slaan handen ineen

RANDSTAD | Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing heeft vandaag een omvangrijk investeringsplan gelanceerd om met de bouw van bijna een half miljoen woningen de woningnood in Nederland te bestrijden. RET, GVB, HTM en NS steunen dit plan, op voorwaarde dat de bouw gepaard gaat met forse investeringen in het openbaar vervoer.

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Het is goed om te zien dat nu ook de woningbouwsector uitdrukkelijk oproept om de woningbouwopgave onlosmakelijk te verbinden aan een schaalsprong OV. Het onderwerp staat op de kaart, nu is het tijd voor boter bij de vis.” Dit sluit naadloos aan bij de oproep aan het nieuwe kabinet van de stadsvervoerders vorige week, waarin de directeuren van GVB, RET en HTM een stevige investeringsimpuls bepleitten voor het Randstedelijke OV en dit koppelden aan verstedelijking.

Forum voor Stedelijke Vernieuwing is een publiek-private samenwerking en wil tot 2040 142 miljard euro investeren – waarvan 109 miljard zo goed als rond – in een combinatie van woningbouw in veertien grote gebieden met hoogwaardig openbaar vervoer.

Mobiliteitsalliantie

Behalve met het Forum Stedelijke Vernieuwing pleiten de stadsvervoerders en de NS ook met de Mobiliteitsalliantie voor investeringen in mobiliteit. Deze alliantie met o.a. ANWB, Bouwend Nederland, de Fietsersbond, TLN en Schiphol, zet in op het spreiden van reizigersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid en grootschalige investeringen in infrastructuur. Deze zijn nodig voor de beheer en onderhoudsopgave die eraan komt en om de Nederlandse infrastructuur klaar te maken voor de toekomst.

Woningbouwplannen

In het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft de Rijksoverheid samen met de regio’s met het hoogste woningtekort veertien grote woningbouwlocatie aangewezen. Het gaat om de metropoolregio Amsterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Zuidelijke Randstad, Groningen, Rotterdam Oostflank, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Regio Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

Projecten OV-schaalsprong

De OV-schaalsprong die nodig is, bevat onder meer de volgende projecten:

  • Citysprinter en mogelijkheid tot doorontwikkeling naar lightrail Den Haag-Rotterdam-Dordrecht
  • Oeververbinding en automatisering metro Rotterdam
  • Schaalsprong OV Den Haag: Koningscorridor en Leyenburgcorridor
  • Sluiting binnenring metro Amsterdam
  • Verlenging Noord-Zuidlijn
  • Hoogwaardig OV Utrecht
Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen